Хамтрагч байгууллагууд

Оюун ухааны тамирчид рекорд эвдэхэд ойрхон байна

2014 оны 11 сарын 01
Монголын оюун ухааны академи хувь хүний хөгжил тал дээр илүү анхаарч, хувьсан өөрчлөгдөж буй өөрчлөлтийн энэ эрин зуунд дасан зохицож, манлайлах чадвар бүхий иргэдийг бэлтгэх зорилготой сургалт судалгаа түлхүү явуулдаг. Харин