Хамтрагч байгууллагууд

Ганцаараа үзэхийг хориглох 16 богино хэмжээний аймшгийн кино

2017 оны 1 сарын 24
1. Bedfellows (2 минут) 2. Unknown Number (7 минут) 3. Vicious (12 минут) 4. The Smiling Man (7 минут)   5. The Cop Cam (2 минут)   6. Night Night Nancy (4 минут)   7. Mr Creak (3 минут)   8. Clickbait (4 минут)   9. Victim (14 минут)   10. Passenger (3 минут)   11. Downstairs (17 минут)   12. Attic Panic (2 минут)   13. Charlie (16 минут)   14. Occupied (5 минут)   15. Rake (14 минут)   16. I Heard It Too (8 минут)

“МЕГА” тодотголтой “МИА” төслүүдийн паянгаас …

2017 оны 1 сарын 23
Хүний амьдралд аливаа зүйлийн төгсгөлийг мэдэхгүй хүлээх шиг гаслан ховор. Улс орон маань зах зээлд шилжсэн цагаас “мега” гэсэн тодотголтой “төслүүд” моодонд орсон. Тэр үед ард түмэн одоо л нэг