Хамтрагч байгууллагууд

Монголд байдаг дэлхийд ганц хөдөлдөг хад /видео/

2014 оны 9 сарын 23
Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын төвөөс урагш 20 км зайд, Цогцолын хийдийн хажууд байх өвөрмөц сонин шийдэлтэй хадны бичлэгийг ийнхүү та бүхэнд хүргэж байна.

Монголд ганцхан байдаг хөдөлдөг хад

2014 оны 9 сарын 23
 Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын төвөөс урагш 20 км зайд, Цогцолын хийдийн хажууд байх өвөрмөц сонин шийдэлтэй хад байдаг аж.

NBA -ын TOP 10 шидэлт /видео/

2014 оны 9 сарын 22