Нийслэлийн шуурхай зөвлөлгөөн болно

Нийслэлийн Удирдах ажилт­нуудын ээлжит шуурхай зөв­лөлгөөн өнөөдөр болохоор болжээ. Шуурхай зөв­лөл­гөөнөөр нийслэлийн эдийн засаг нийгмийн зорилтын энэ оны эхний хагас жилийн ажлын явц, цаашид анхаарах зүйлс болон нийслэлийн ирэх оны төсвийн төсөл, хөрөн­гө оруулалтын төлөвлөгөөний боловсруулалтын явцын тухай мэдээлэл хийх аж. Мөн төрийн болон хувийн хэвшлийн сургууль, цэцэрлэг, эм­нэлгүүдийн засварын ажлын талаар холбогдох албан тушаалтнууд танилцуулахаар бол­сон байна. Түүнчлэн  нийслэлийн Засаг даргатай уулзах хүсэлт ирүүлсэн иргэдийн хүсэлтийг дагуу нийслэлийн Засаг даргын орлогч нар төвийн зургаан дүүрэгт уулзалт зохион байгуулсан бөгөөд уул­зал­тын дэлгэрэнгүй  мэдээл­лийг удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөлгөөний үеэр мэдээлэх аж.


URL:

Сэтгэгдэл бичих