Стресс өвчин мөн үү?

stressа/ Үргэлж
б/ Ихэнх тохиолдолд
в/ Заримдаа
г/ Хэзээ ч үгүй гэсэн туршаад үзээрэй.

1. Ямарваа үйл явдалгүй хэвийн байдал танд уйтгартай санагддаг уу?
а-4 б-3 в-2 г-1

2. Их ажил, төлөвлөгөөтэй байх үедээ та сэтгэл хангалуун байдаг уу?
а-4 б-3 в-2 г-1

3. Их ачаалалтай үед танд ажиллахад амар байх уу?
а-4 б-3 в-2 г-1

4. Хамт ажиллагсад тал талаас чинь давшлахад тэсвэр алдардаг уу?
а-1 б-2 в-3 г-4

5. Хамт ажиллагсдынхаа шахалтыг мэдрэн, яаравчлан ажиллах нь танд таалагдахгүй юу?
а-1 б-2 в-3 г-4

6. Танд хэвшсэн хэмнэлтэй ажил таатай санагддаг уу?
а-4 б-3 в-2 г-1
7. Ээлжит ажлаа дуусмагцаа л та өөр ажил хайж эхэлдэг үү?
а-4 б-3 в-2 г-1

8. Та байнгын ажлыг эрхэмд үзэж, өөрийн хийх үйлдлээ урьдчилан боддог уу?
а-4 б-3 в-2 г-1

9. Цаг хугацаа шахуу, бүх төлөвлөгөө алдагдах үед та идэвхтэй, үр дүнтэй ажиллаж чаддаг уу?
а-4 б-3 в-2 г-1

10. Хүчтэй өрсөлдөгчтэй үед таны оюуны болон биеийн хүч илт нэмэгддэг үү?
а-4 б-3 в-2 г-1

11. Танд ээлжийн амралт тань тайван өнгөрвөл уйтгартай юу?
а-4 б-3 в-2 г-1

12. Та /мелодрам/-аас илүүтэй зодоон цохион, аймшгийн кино үзэхийг эрхэмлэдэг үү?
а-4 б-3 в-2 г-1

13. Та аз турших дуртай юу?
а-4 б-3 в-2 г-1

14. Та бэрхшээлтэй тулгармагцаа бууж өгдөг үү?
а-1 б-2 в-3 г-4

15. Идэвхгүй байдал болон хий хоосон өнгөрөөсөн цаг хугацаа чинь тэсгэл алдуулдаг уу?
а-4 б-3 в-2 г-1

16. Та орой босч, хөвсгөр буйданд шигдэн өдрийг өнгөрөөх дуртай юу?
а-4 б-3 в-2 г-1

17. Та биеийн хүчний ажлын дараа хэвийн байдалдаа амархан эргэж ордог уу?
а-4 б-3 в-2 г-1

18. Та зорилгодоо шууд дайран хүрдэг хүмүүсийн тоонд багтах уу?
а-4 б-3 в-2 г-1

19. Таныг /хуваарьт/ амьдрал тэсгэл алдуулдаг уу?
а-4 б-3 в-2 г-1

20. Та үйл явдлын халуун цөмд орохыг хүсдэг. Таны эргэн тойрны хүмүүсийн чинь эргэлт хөрвөлт таалагддаг уу?
а-4 б-3 в-2 г-1

Оноогоо тоолоод үзье.
20 оноо:
Та хэвийн ажиллахын тулд заавал цочролд орох албагүй

21-40 оноо:
Зөвхөн хааяахан цаг цагт танд цочрол зайлшгүй хэрэгтэй юм байна

41-60 оноо:
Бага хэмжээний цочрол танд үргэлжид хэрэгтэй

61-70 оноо:
Таны хувьд цочрол бол амьдрал бөгөөд танд /стресс/ тун хэрэгтэй.


URL:

Сэтгэгдэл бичих