Аймшигтай уламжлал

мэдээИндонезийн  Өмнөд Сулавеси тосгоны Торожи угсаантнууд  нэгэн өвөрмөц зан үйлийг олон зуун жилийн турш мөрдөн дагасаар иржээ. Энэ нь зан үйлийн MaiNene буюу  ”цэвэршүүлэх ёслол” гэж нэрлэдэг. Товчхондоо нас барсан хамаатан саднаа дурсан санаж тэдний булшийг ухан гаргаж,  цэвэрлэн, шинэ хувцас  өмсүүлдэг ажээ. Ингэхгүй бол нас барагсдын сүнс нь эргэж төрөлх тосгоноо олж чаддаггүй гэж тэд үздэг байна. Ямартайч соёлт хүн төрлөхтөн цогцоснуудтай эн зэрэгцэн байх нь таатай биш төдийгүй аймшигтай байх нь ойлгомжтой

Êëàäáèùå äëÿ ìóìèé, âûñå÷åííîå â ñêàëå 362469 362470 362472 362473 362474 362475

Ñíîâà âìåñòå: óñîïøàÿ ïàðà ñíîâà âîññîåäèíèëàñü , ñòîÿ íà óëèöå â íîâîé îäåæäå Ìàëü÷èê êëàäåò òåëî ïîãèáøåãî ðîäñòâåííèêà â ãðîá

362478 362479 362480 362481 362482 362483

362484


URL:

Сэтгэгдэл бичих