Нийслэд 5,000 гэрэл шинээр тавина

Улаанбаатар хотын үзэмжид гэрэлтүүлэг өнгө нэмдэг. Оройн цагаар гудамж талбайн гэрэлтүүлэг муу байдаг гээд иргэд гомдолтой байдаг бол энэ онд нийслэлд таван мянган гэрэл шинээр асах нь ээ. Гэрэлтүүлгийг тавих авто замын болон зарим засварын ажил 45 хувьтай явагдаж байна.


URL:

Сэтгэгдэл бичих