Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Ц.Элбэгдорж, Улсын дээд шүүхийн ерөнхий шүүгч Д.Зоригт, шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн дарга П.Лүндэндорж танаа

Untitled-1966Монгол Улсад эрх зүйт, төр нийгмийг байгуулан хөгжүүлэх төрийн байгууллын гол институцын нэг болох шүүх засаглал тэр дундаа Улсын Дээд Шүүхийг иргэн бид хууль ёсийг сахин хэрэгжүүлэх, зөв буруу, шударга үнэнийг тогтоох эцсийн зогсоол гэж итгэл найдвар өвөртлөж амьдардаг билээ.

Гэтэл итгэл найдварын маань цайз хэрэм болох шүүх засаглал хэрхэн хууль ёсийг завхруулж, төр түмний хөрөнгийг хууль бусаар шүүхийн шийдвэрийн нэрийн дор хүч түрэн авах нөхцөл бололцоог мөнгөтэй, нэр хүчтэй нэгэнд олгож байгааг олон түмэнд ил болгон, бодит үйл явдал, баримтад үндэслэн Та бүхэцд сонордуулж байна.

УДШ-ын 2016.05.19-ны өдрийн хуралдаанаар ГОЛОМТ банк ба “Восгокнефтегаз” ХХК-ийн /цаашид “ВНГ” гэх/ хооронд 2011 онд байгуулсан 20.6 тэрбум төгрөгийн зээлийн маргаантай асуудлыг шүүгч Ц.Амарсайхан, Х.Эрдэнэсувд, Б.Ундрах, П.Золзаяа, Г.Цагаанцоож нарын бүрэлдэхүүнтэйгээр авч хэлэлцсэн юм.

Шүүхээс нүдээр үзэж, чихээр сонсоход бэрх, илтэд нэг этгээдэд үйлчилсэн, төрийн өмчийн эрхэд дур мэдэн халдсан шийдвэр гарлаа. Тухайлбал:

1. Төрийн өмчөөр дампуурсан компанийн өрийг төлүүлэхээр болов. Одоогоос 3 жилийн өмнө 2013 овд БГД-ийн шүүхийн шийдвэр, Засгийн
газрын хуралдааны шийдвэр, Төрийн өмчийн хорооны тогтоол, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаагаар ВНГ компанийн эд хөрөнгүүдийг төлөх татварын өрөнд хурааж, төрийн өмчид шилжсэн юм. Гэтэл дээрхи тогтоол, шийдвэрүүд өнөөдөр хүчин төгөлдөр байхад ХХААЯ-ны ТЭДС-гийн ашиглаад 3 жил болж байгаа 25.3 тэрбум төгрөгийн үнэлгээтэй Нефьт хангамжийн баазаар дампуурч, татан буугдсан ВНГ компанийн Голомт банкинд төлөх хиймэл зээлийн өрийг төлүүлэх шийдвэрийг өмчийн эзэн/ТӨХ, Сангийн яам/-ийг нь шүүх хуралд оруулахгүйгээр гаргалаа.

2. Дампуураад татан буугдсан компани дээр төлбөр төлүүлэх шийдвэр гаргав. ВНГ нь хөрөнгөгүй, төлбөрийн чадваргүй болсон тул төлбөр нэхэмжлэгчдийн шаардлагаар 2015 онд Баянгол, Хан-Уул, Сонгинохайрхан дүүргийн иргэний хэргийн шүүгчийн захирамжаар дампуурлын хэрэг үүсэж, тус шүүхийн шийдвэрээр дампуурч, татан буугдсан юм. Гэтэл дампуурч, татан буугдсан компаниас 22.1 тэрбум төгрөгийн төлбөр гаргуулах, түүнийг нь төрийн өмчөөр төлүүлэх шийдвэрийг УДШ-ын эрхэм шүүгчид гаргалаа. Дампуурлын тухай хууль, Иргэний хуулиар төлбөр нэхэмжлэгчдийн бүгдийнх нь эрх, ашгийг тэгш хангах үүднээс төлбөр нэхэгчдийн нэхэмжлэлийг дампуурлын хэрэгт хамтад нь нэгтгэн шийдвэрлэдэг. Энэ талаар шүүхэд ВНГ-иас хүсэлтүүдийг өгсөн боловч Голомт банкны нэхэмжлэлийг компани нь дампуурсан хойно, төрийн өмчийн хөрөнгөөр тусад нь барагдуулахаар хүч түрлээ.

3. ГОЛОМТ банкинд Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хууль үйлчлэхгүй. Шүүхэд нэхэмжлэл, давах болон хяналтын гомдол гаргахад хуулийн дагуу нэхэмжлэлийн үнийн дүнгийн 0.5 хувийн улсын тэмдэгтийн хураамж төлдөг билээ. Энэхүү хэрэг нь маш тодорхой 20.6 тэрбум төгрөгийн зээлийн гэрээ, түүний барьцааны 20.5 тэрбум төгрөгийн Нефть баазын гэрээний үүргийн гүйцэтгэл шаардсан иргэний хэрэг бөгөөд анхан шатны шүүхэд төлсөн тэмдэгтийн хураамж нь 110.3 сая төгрөг юм. Гэтэл Голомт банкнаас УДШ-д гаргасан гомдолдоо 110.253.634 төгрөг төлөөгүй байхад БГД, ХУД, СХД дүүргийн иргэний хэргийн шүүгч Ч.Цэнд хяналтын гомдлыг нь хүлээн авчээ. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлөөгүй гомдлыг УДШ-ээр хянан хэлэлцэхгүй байхыг хүссэн хүсэлтийг УДШ-ын шүүгч Ц. Амарсайханд гаргасан ч хүлээн авсангүй. Голомт банк тэмдэгтийн хураамж төлдөггүй төрийн байгууллага болсон уу эсхүл Голомтбанк 110 сая төгрөг төлж чадахгүй төлбөрийн чадваргүй болсонуу?

4. Шинжээчийн дүгнэлтийг нотлох баримт гэж үзэхгүй. Шүүхийн шинжилгээний үндэсний төвийн 2015.11.23-ны өдрийн шинжээчийн дүгнэлтээр ВНГ-д олгосон гэх зээлийн мөнгөний 95 хувьтай тэнцэх чекийн баримтуудын мөнгө хүлээн авсан хүний гарын үсэг нь хуурамч болохыг тогтоосон байдаг. Давж заалдах шатны шүүх хэргийг шийдвэрлэхдээ зээлийг зээлийн гэрээнд заасан зориулалтын дагуу хариуцагч өөрийн үйл ажиллагаанд зарцуулсан эсэхийг тодорхойгүй байна, барьцааны хөрөнгийн өмчлөлийн асуудал тодорхойгүй байна, эрх нь зөрчигдөх гуравдагч этгээдийг шүүх хуралд оруулаагүй байна гзж үндэслэлтэй зөв дүгнэлт хийсэн байдаг. Гэтэл УДШ нь Давж заалдах шатны шүүхийн энэхүү дүгнэлтийг хууль буруу хэрэглэсэн гэж үзлээ. Энэхүү зээлийн гэрээ нь анхнаасаа дүр үзүүлсэн, халхавчилсан гэрээ болох нь нотлох баримтаар болон Токио дахь ОУ-ын Арбитрын Шүүхийн шийдвэрээр аль 2013 онд тогтоосон байсан.

5. ГОЛОМТ банкийг Гүйцэтгэх захирал нь төлөөлдөггүй бөгөөд эрх, мэдэлгүй. Одоогоос гурван жилийн өмнө Голомт банкны Гүйцэтгэх захирал асан Г.Ганболд /Одоо Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын Дэд дарга/ Сангийн яам, Татварын ерөнхий газар, Төрийн өмчийн хороо, Нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэлийн газруудад тус банкны барьцаанд байгаа ВНГ компанийн хөрөнгийг татварын өрөнд өгөх нөхцөлөөр барьцаанаас чөлөөлөхөө мэдэгдэж, үүний дагуу Засгийн газар, ТӨХ-ны шийдвэр гарч, шийдвэр гүйцэттэлээр хөрөнгүүдийг улсад авсан. Гэтэл одоо болохоор Голомт банк уг шийдвэрээ хүчингүй, гүйцэтгэх захирал тийм эрхгүй, төлөөлөхгүй гэж шүүхэд мэлзэх юм. Банкны эрхэм ТУЗ-ын Даргаа, төрийн өмч эзэнгүй хэн дуртай нь авч, өгч байдаг хөрөнгө биш ээ, түүний цаана түмний нүд байдаг юм шүү!

6. Төрийн өмчийн хороо татан буугдсанаар төрийн өмч эзэнгүй болжээ. ТӨХ татан буугдах болсноор Голомт банк нь төрийн өмчийг хууль бус шүүхийн шийдвэр гаргах замаар өмчлөлдөө шилжүүлэн авахаар шүүхэд хандсан, үүнээс үүдэн төрийн өмчийн эрх ашиг ноцтойгоор зөрчигдөж байгаа тул зохих арга хэмжээ авах талаар Сангийн яаманд удаа дараа хандсан. Одоо ийм хууль бус үйл ажиллагааг таслан зогсоох, төрийн өмчийн эрх ашгийг хамгаалах ганцхан боломж үлдсэн. Тэр нь УДШ-ийн Ерөнхий шүүгчид хандан гомдол, хүсэлтээ гаргах. Та бүхнийг төрийн өмчийн эрх ашгийг хамгаалан, албан үүрэгтээ хариуцлагатай хандана гэдэгт найдаж байна.

7. Эрхэм Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн дарга, УДШ-ийн Ерөнхий шүүгчээ Та бүхэн УДШ дэх бүлэглэлүүдээ зогсоох, зохицуулах арга хэмжээ авах болоогүй юу? Олны дунд сүүлийн үед “Нийслэлийн бригад” нэртэй бүтэц УДШ-д бий болсон талаар чамгүй ярьдаг. Энэ нь Нийслэлийн шүүхээс гаралтай, тэнд хамт ажиллаж байсан олон шүүгчид нэгэн зэрэг УДШ-ийн иргэний танхим болон танайд ажиллах болсон асуудал бөгөөд энэ нь хэргийн оролцогчдод хэргийг үнэн мөнөөр шийдвэрлэхэд бодит эргэлзээ, тээнэгзэлийг төрүүлэх болсон. Зөвхөн саяын болсон хуралд оролцсон 5 шүүгчийн 4 нь Нийслэлийн шүүхээс гаралтай шүүгчид хамтдаа хуралд орж байна. Та бүхэн энэ асуудлаа анхааран зохицуулж шийдвэрлэхгүй бол иргэд, олон түмний шүүхэд итгэх иггэл өдөр бүр алдарсаар байна шүү! Иргэд шүүхэд итгэл алдах үед Төрд итгэхгүй, Төрд итгэл алдах үед Улс үгүй болох билээ!

Хуульч О.ДАРХАНБААТАР.


URL:

Нэр: Laurene Spears Огноо: 5 September 2018

Jaquan A mal enfourner, on fait les pains cornus. Couze-Et-Saint-Front

Нэр: Dieta Cetogenica Menu Semanal Огноо: 4 December 2018

There is clearly a bundle to know about this. I assume you made various good points in features also.

Нэр: photographer Огноо: 28 February 2019

Thank you

wedding

Нэр: Clora Roch Огноо: 7 November 2019

PrettyVery nice post. I just stumbled upon your blogweblog and wantedwished to say that I haveI’ve reallytruly enjoyed browsingsurfing around your blog posts. In any caseAfter all I’llI will be subscribing to your feedrss feed and I hope you write again soonvery soon!

http://expertoforense.edu.pe/miembros/philipmorley

Нэр: buy pbn backlinks buy google reviews Огноо: 7 November 2019

the time to read or pay a visit to the subject material or internet sites we’ve linked to beneath the

Нэр: Phillip Morse Огноо: 8 November 2019

I’m reallytruly enjoying the design and layout of your blogsitewebsite. It’s a very easy on the eyes which makes it much more enjoyablepleasant for me to come here and visit more often. Did you hire out a designerdeveloper to create your theme? ExcellentGreatFantasticExceptionalOutstandingSuperb work!

https://community.hpe.com/t5/user/ViewProfilePage/user-id/1992030

Нэр: Tammy Baumer Огноо: 10 November 2019

Having read this I thought it wasI believed it was veryreallyextremelyrather informativeenlightening. I appreciate you taking the timefinding the timespending some time and effortand energy to put this articlethis short articlethis informative articlethis informationthis content together. I once again find myselfmyself personally spending way too mucha significant amount ofa lot of time both reading and commentingleaving commentsposting comments. But so what, it was still worth itworthwhile!

https://basc.berkeley.edu/author/lawrnceedmnds

Нэр: DUAL AUDIO MOVIES Огноо: 10 November 2019

usually posts some quite fascinating stuff like this. If you are new to this site

Нэр: vcvcvcvcvcvbvbvb Огноо: 10 November 2019
Нэр: Torie Denisco Огноо: 13 November 2019
Нэр: funeral Огноо: 13 November 2019

I know this if off topic but I’m looking into starting my own blog and was wondering what all is required to get setup? I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny? I’m not very web savvy so I’m not 100 certain. Any tips or advice would be greatly appreciated. Kudos|

https://pairpoint.com/memorials.html

Нэр: prowizja/prowizji Огноо: 15 November 2019

just beneath, are various completely not related websites to ours, on the other hand, they’re certainly worth going over

Нэр: sex toys Огноо: 16 November 2019

The details talked about inside the write-up are several of the most effective available

Нэр: Produktfotografie Огноо: 16 November 2019

Great post! We will be linking to this particularly great article on our website. Keep up the great writing.|

http://www.yehuna.de

Нэр: Black Latte recensioni Огноо: 17 November 2019

Good post. I learn something new and challenging on sites I stumbleupon on a daily basis. It will always be exciting to read content from other authors and use a little something from other websites. |

https://www.facebook.com/black.latte.dimagrante.prezzo.funziona.recensioni/

Нэр: Link Огноо: 18 November 2019

Hi, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was just wondering if you get a lot of spam comments? If so how do you reduce it, any plugin or anything you can recommend? I get so much lately it’s driving me crazy so any assistance is very much appreciated.|

https://angel.co/company/andrew-ink

Нэр: salmonredcaviar Огноо: 19 November 2019

Its like you learn my mind! You appear to understand so much approximately this, such as you wrote the e book in it or something. I believe that you simply could do with a few to drive the message home a little bit, however other than that, that is magnificent blog. A fantastic read. I’ll definitely be back.|

https://salmonredcaviar.com/

Нэр: islandwildseafoods Огноо: 20 November 2019

May I simply just say what a relief to discover an individual who truly knows what they are talking about online. You definitely know how to bring an issue to light and make it important. More and more people ought to read this and understand this side of your story. I was surprised that you aren’t more popular given that you surely possess the gift.|

islandwildseafoods.com

Нэр: Babybett Odette günstig bestellen| https://www.coole-moebel-2020.com/babybett-odette-guenstig-bestellen/} Огноо: 21 November 2019

It’s actually a nice and helpful piece of information. I am happy that you shared this useful info with us. Please stay us up to date like this. Thank you for sharing.|

https://www.coole-moebel-2020.com/babybett-odette-guenstig-bestellen/{

Нэр: Hot Chillys Damen Funktionsshirt mit Rollkragen Peachskins bestellen| http://shirts-blusen.wintersportmode2020.com/hot-chillys-damen-funktionsshirt-mit-rollkragen-peachskins-bestellen/} Огноо: 21 November 2019

Thank you for some other fantastic article. Where else could anybody get that type of information in such an ideal way of writing? I’ve a presentation next week, and I’m at the search for such information.|

http://shirts-blusen.wintersportmode2020.com/hot-chillys-damen-funktionsshirt-mit-rollkragen-peachskins-bestellen/{

Нэр: https://indexlink231.blogspot.com/ Огноо: 21 November 2019

Inspiring story there. What occurred after? Thanks!|

https://indexlink231.blogspot.com/

Нэр: salmon-bay Огноо: 22 November 2019

hello!,I like your writing very a lot! percentage we be in contact more approximately your article on AOL? I need an expert in this house to solve my problem. Maybe that’s you! Taking a look ahead to peer you. |

salmon-bay.com

Нэр: Online Fashion Store for men and women. Огноо: 23 November 2019

we came across a cool web page that you simply may take pleasure in. Take a search if you want

Нэр: best cbd oil for pain Огноо: 24 November 2019

usually posts some incredibly interesting stuff like this. If you are new to this site

Нэр: Josefine Amoruso Огноо: 26 November 2019

Appreciate the recommendationthis post. WillLet me try it out.

https://www.amazon.com/gp/profile/amzn1.account.AGMP73QV5EX5DJEFGQIMFIMBOWFA?preview=true

Нэр: VIAGRA Огноо: 27 November 2019

very few internet sites that transpire to be in depth below, from our point of view are undoubtedly effectively worth checking out

Нэр: resine epoxy Огноо: 28 November 2019

Hello everyone, it’s my first pay a visit at this web page, and article is really fruitful for me, keep up posting such content.|

eporexy.com

Нэр: cbd for sleep Огноо: 28 November 2019

The info talked about inside the article are some of the most effective offered

Нэр: free download for windows 10 Огноо: 30 November 2019

Every once in a although we select blogs that we read. Listed beneath would be the most up-to-date internet sites that we pick out

Нэр: dufff Огноо: 1 December 2019

thank you admin .

http://www.piryolu.net/

Нэр: adams dildo Огноо: 2 December 2019

we came across a cool web page that you simply might appreciate. Take a search if you want

Нэр: css islamiat notes english Огноо: 4 December 2019

we like to honor numerous other net web-sites on the internet, even when they aren

Нэр: p spot vibe Огноо: 4 December 2019

very handful of internet sites that transpire to become comprehensive beneath, from our point of view are undoubtedly very well worth checking out

Нэр: panty vibe Огноо: 4 December 2019

although websites we backlink to below are considerably not related to ours, we really feel they may be really worth a go as a result of, so have a look

Нэр: sugaring paste Огноо: 6 December 2019

Nice post. I learn something totally new and challenging on blogs I stumbleupon on a daily basis. It’s always exciting to read articles from other writers and use a little something from other websites. |

sugaringfactory.com

Нэр: Margo Atterbury Огноо: 6 December 2019

Do you have a spam issueproblem on this sitewebsiteblog; I also am a blogger, and I was curious aboutwanting to knowwondering your situation; many of uswe have createddeveloped some nice proceduresmethodspractices and we are looking to swaptradeexchange solutionsstrategiesmethodstechniques with other folksothers, why notbe sure toplease shoot me an e-mailemail if interested.

https://www.youtube.com/watch?v=5-xJ6ivcGVQ

Нэр: UFABET Огноо: 8 December 2019

Hi there, its good article about media print, we all be familiar with media is a impressive source of information.|

https://ufabet13.com/

Нэр: sex toys for men Огноо: 8 December 2019

The info mentioned in the post are some of the ideal offered

Нэр: ร้อยไหม Огноо: 8 December 2019

Thanks for sharing your thoughts about meta_keyword. Regards|

https://www.xn--12cail4gb8c7a0hc0bb.com/

Нэр: SSNI 668 Огноо: 9 December 2019

The facts talked about within the article are several of the most beneficial offered

Нэр: sim card Огноо: 10 December 2019

It is not my first time to pay a quick visit this web page, i am browsing this web page dailly and get fastidious facts from here all the time.|

https://www.google.tl/url?q=https://tinvienthong.net

Нэр: rechargeable bullet vibe Огноо: 11 December 2019

just beneath, are quite a few totally not associated web pages to ours, nevertheless, they are certainly really worth going over

Нэр: German Frankenfield Огноо: 12 December 2019

i would love to see a massive price drop on internet phones coz i like to buy lots of em..

http://www.rocksavvy.com/groups/senior-citizen-courting-suggestions-adore-in-the-third-age/

Нэр: homeappeal Огноо: 13 December 2019

After exploring a few of the blog articles on your web site, I seriously appreciate your technique of writing a blog. I saved as a favorite it to my bookmark website list and will be checking back in the near future. Please check out my web site too and tell me what you think.|

http://homeappeal.us/benefits-of-choosing-the-fake-watches/

Нэр: using dildo Огноо: 13 December 2019

please take a look at the web sites we adhere to, like this one, because it represents our picks in the web

Нэр: ข่าวUFABETแทงบอล Огноо: 14 December 2019

Wow that was odd. I just wrote an really long comment but after I clicked submit my comment didn’t show up. Grrrr… well I’m not writing all that over again. Anyway, just wanted to say fantastic blog!|

http://ashiro2278.over-blog.com/

Нэр: translate dutch to portuguese Огноо: 16 December 2019

Thanks for the post dear, I love your blog.

Нэр: izzy vibe Огноо: 16 December 2019

Wonderful story, reckoned we could combine a handful of unrelated data, nonetheless really worth taking a look, whoa did one particular understand about Mid East has got more problerms as well

Нэр: SEX Огноо: 17 December 2019

although websites we backlink to below are considerably not related to ours, we really feel they’re in fact really worth a go through, so possess a look

Нэр: numbing lube Огноо: 18 December 2019

check below, are some completely unrelated web sites to ours, on the other hand, they are most trustworthy sources that we use

Нэр: digitizing logos Огноо: 19 December 2019

the time to read or check out the content or web sites we have linked to below the

Нэр: izmirescort Огноо: 21 December 2019

Only wanna tell that this is extremely helpful, Thanks for taking your time to write this.

http://www.checkleads.net/

Нэр: Daily Sun Newspaper Огноо: 21 December 2019

Every once in a whilst we choose blogs that we study. Listed beneath would be the most up-to-date web pages that we pick out

Title

[...]we came across a cool site which you may get pleasure from. Take a search should you want[...]

Нэр: Buy real weed online Огноо: 22 December 2019

Every after in a even though we pick blogs that we study. Listed below would be the most current internet sites that we pick out

Нэр: Katelynn Bargar Огноо: 22 December 2019

very good post, i undoubtedly really like this excellent website, continue it

http://www.cool-save.eu/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1546471

Нэр: boy sex Огноо: 23 December 2019

I always spent my half an hour to read this blog’s posts everyday along with a cup of coffee.|

https://www.propertysales.sg

Нэр: child porno Огноо: 23 December 2019

fantastic points altogether, you just received a emblem new reader. What might you suggest about your post that you made a few days ago? Any sure?|

https://www.propertysales.sg

Нэр: sex toys for clit Огноо: 23 December 2019

below you will locate the link to some web sites that we feel you ought to visit

Нэр: Sign Shop Sarasota Огноо: 24 December 2019

Hello there, I found your website by way of Google even as looking for a related subject, your web site got here up, it seems good. I’ve bookmarked it in my google bookmarks.

https://www.signsrusllc.com/

Нэр: official website Огноо: 24 December 2019

The info mentioned within the write-up are several of the most effective out there

Нэр: 토토 갤러리 Огноо: 24 December 2019

Hmm it seems like your site ate my first comment (it was extremely long) so I guess I’ll just sum it up what I had written and say, I’m thoroughly enjoying your blog. I too am an aspiring blog writer but I’m still new to the whole thing. Do you have any recommendations for newbie blog writers? I’d certainly appreciate it.|

https://mt-stp.com/

Нэр: cheap vardenafil online Огноо: 25 December 2019

Hello to every one, it’s really a fastidious for me to pay a quick visit this site, it contains useful Information.|

https://optimusforexreview.com

Нэр: cheap cialis Огноо: 26 December 2019

Hi, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was just wondering if you get a lot of spam comments? If so how do you protect against it, any plugin or anything you can advise? I get so much lately it’s driving me insane so any help is very much appreciated.|

https://optimusforexreview.com

Нэр: 먹튀 Огноо: 26 December 2019

Great post. I used to be checking continuously this weblog and I am impressed! Extremely helpful information specifically the last phase :) I maintain such information much. I was looking for this particular information for a very lengthy time. Thank you and best of luck. |

https://www.goodttsure.com/

Нэр: Rex Borey Огноо: 26 December 2019
Нэр: best cbd oil for pain Огноо: 27 December 2019

Title

[...]Wonderful story, reckoned we could combine a number of unrelated information, nonetheless truly really worth taking a search, whoa did a single understand about Mid East has got additional problerms as well [...]

Нэр: 結婚指輪 オーダーメイド Огноо: 28 December 2019

Title

[...]we prefer to honor many other world wide web websites around the web, even if they aren’t linked to us, by linking to them. Underneath are some webpages really worth checking out[...]

Нэр: best cbd capsules Огноо: 28 December 2019

just beneath, are various absolutely not related sites to ours, nonetheless, they are surely worth going over

Нэр: rolex replica Огноо: 29 December 2019

I know this if off topic but I’m looking into starting my own weblog and was wondering what all is needed to get setup? I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny? I’m not very internet smart so I’m not 100 sure. Any recommendations or advice would be greatly appreciated. Many thanks|

http://regnumdigitalalliance.com/wp-content/upgrade/Fake-Rolex-Industry-Scam.html

Нэр: book store near me Огноо: 29 December 2019

please visit the web pages we stick to, including this one particular, because it represents our picks in the web

Нэр: 먹튀폴리스 Огноо: 31 December 2019

Title

[...]one of our guests not long ago encouraged the following website[...]

Нэр: 더킹카지노 Огноо: 31 December 2019

Title

[...]the time to study or pay a visit to the material or sites we’ve linked to beneath the[...]

Нэр: olg Огноо: 1 January 2020

thank you admin .

http://www.izmirwebmaster.com/

Нэр: Derham Огноо: 1 January 2020

Title

[...]we came across a cool web-site that you simply may take pleasure in. Take a appear when you want[...]

Нэр: 우리 카지노 Огноо: 4 January 2020

Title

[...]that would be the finish of this article. Here you will uncover some websites that we believe you’ll value, just click the links over[...]

Нэр: Waneta Огноо: 4 January 2020

I know this web page gives quality based articles and additional data, is there any other web site which offers these things in quality?|

https://www.youbiz.com/listing/quality-oven-repair-canton-ohio.html

Title

[...]we came across a cool web site which you could delight in. Take a search when you want[...]

Нэр: furnace cleaning Огноо: 5 January 2020

Wonderful post! We will be linking to this particularly great article on our website. Keep up the great writing.|

https://advan-pro.blogspot.com/

Нэр: deluxe Огноо: 6 January 2020

thank you web site

http://kenyaescort.com

Нэр: world cup 2004 Огноо: 6 January 2020

Amazing! This blog looks exactly like my old one! It’s on a completely different topic but it has pretty much the same layout and design. Great choice of colors!|

https://answersafrica.com

Нэр: best cbd oil for pain Огноо: 7 January 2020

Title

[...]please visit the web sites we stick to, which includes this one particular, as it represents our picks through the web[...]

Нэр: eds Огноо: 7 January 2020

Title

[...]Here is a good Blog You might Find Exciting that we Encourage You[...]

Нэр: sinan kala pezevenk Огноо: 13 January 2020
Нэр: is your mother beautiful Огноо: 13 January 2020

thank you admin .

http://www.gzzzn.com/

Нэр: Derek Rich Огноо: 13 January 2020

I absolutely love your blog and found many of your posts Exactly what I want. Again, awesome blog~

Нэр: Olin Flachs Огноо: 16 January 2020

You work hard to dress up your life and control the big and small things in life.

Нэр: リーダーシップ教育ができるコンサル会社 Огноо: 16 January 2020

Title

[...]although internet websites we backlink to below are considerably not connected to ours, we really feel they may be truly worth a go by means of, so possess a look[...]

Нэр: sublinel sikik Огноо: 16 January 2020

thank you web site admin

http://www.fantasyescortblogs.com/

Нэр: viagra Огноо: 17 January 2020

Title

[...]here are some hyperlinks to web-sites that we link to for the reason that we assume they are really worth visiting[...]

Нэр: forex accurate Огноо: 17 January 2020

Title

[...]here are some hyperlinks to web sites that we link to simply because we consider they may be worth visiting[...]

Нэр: forex robot Огноо: 17 January 2020

Hi, its fastidious paragraph on the topic of media print, we all be aware of media is a enormous source of facts.|

https://forexrobotnation.com/

Нэр: khosim.com Огноо: 18 January 2020

Title

[...]always a huge fan of linking to bloggers that I like but do not get a good deal of link adore from[...]

Нэр: medical journal Огноо: 19 January 2020

Title

[...]the time to study or go to the content or sites we’ve linked to beneath the[...]

Нэр: Cuban Cigars Огноо: 20 January 2020

Very good write-up. I certainly appreciate this website. Keep it up!|

https://www.cubancigaronline.com/

Нэр: buy instagram followers Огноо: 23 January 2020

I am in fact happy to glance at this weblog posts which contains tons of valuable facts, thanks for providing these kinds of information.|

https://www.instafollowers.co/

Нэр: chirurgien esthetique nice Огноо: 26 January 2020

I just like the valuable information you supply in your articles. I will bookmark your weblog and check again here frequently. I’m slightly sure I’ll be told a lot of new stuff right right here! Best of luck for the next!|

sylvaindavid.com

Нэр: haber Огноо: 26 January 2020

Amazing blog layout here. Was it hard creating a nice looking website like this?

http://gundemhaberler.xyz

Нэр: VIAGRA Огноо: 26 January 2020

I like the helpful information you provide in your articles. I’ll bookmark your blog and test once more right here regularly. I am rather sure I will learn many new stuff right right here! Best of luck for the next!|

https://www.gocamera.it/dji-store

Нэр: graphic design templates resources 2020 Огноо: 30 January 2020

mockup generator

Visit} http://downloadSoho.com, a small but quality set of useful downloadable files.

Нэр: evli pornolar Огноо: 2 February 2020

I just want to say I am very new to blogs and truly savored you’re web site. More than likely I’m likely to bookmark your website . You amazingly come with superb articles and reviews. Regards for sharing your webpage.

https://www.turkcecizgifilmler.com/turkiyenin-ve-japonyanin-tuketim-aliskanliklarinin-karsilastirilmasi/

Нэр: check this out Огноо: 2 February 2020

Hi! This is kind of off topic but I need some guidance from an established blog. Is it very hard to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty quick. I’m thinking about creating my own but I’m not sure where to begin. Do you have any ideas or suggestions? With thanks|

http://forums.qrecall.com/user/profile/66196.page

Нэр: click here Огноо: 3 February 2020

I’m truly enjoying the design and layout of your blog. It’s a very easy on the eyes which makes it much more pleasant for me to come here and visit more often. Did you hire out a developer to create your theme? Outstanding work!|

https://www.evernote.com/shard/s364/sh/31c2a578-4123-4ff8-b8f2-fcc50620b4ff/da9c689b0e3e738a184367f849c02dc7

Нэр: porno antalya Огноо: 6 February 2020

I just want to say I am very new to blogs and truly savored you’re web site. More than likely I’m likely to bookmark your website . You amazingly come with superb articles and reviews. Regards for sharing your webpage.

http://www.vegasescortgroup.com/

Нэр: hostes zevk sefa Огноо: 6 February 2020
Нэр: hemp CBD Огноо: 16 February 2020

Cool blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere? A design like yours with a few simple adjustements would really make my blog stand out. Please let me know where you got your design. Kudos|

https://royalcbd.com/

Нэр: pussy888 android 2020 Огноо: 16 February 2020

After going over a few of the blog articles on your web page, I seriously like your way of writing a blog. I saved it to my bookmark website list and will be checking back soon. Take a look at my website as well and let me know how you feel.|

Нэр: deneme Огноо: 17 February 2020

Sadece deneme için..

Нэр: xe88 download Огноо: 18 February 2020

Wow, incredible blog structure! How lengthy have you ever been blogging for? you made running a blog glance easy. e-918kiss.com The overall look of your web site is magnificent, as neatly as the content material!

Нэр: mega888 malaysia Огноо: 19 February 2020

Wow, incredible blog structure! How lengthy have you ever been blogging for? you made running a blog glance easy.The overall look of your web site is magnificent, as neatly as the content material!

Нэр: Buy Best Smartphone Batteries Online Огноо: 27 February 2020

Title

[...]check below, are some absolutely unrelated internet sites to ours, nevertheless, they may be most trustworthy sources that we use[...]

Нэр: RoyalCBD Огноо: 29 February 2020

Title

[...]please pay a visit to the web sites we follow, which includes this one, as it represents our picks through the web[...]

Нэр: esad cialis haplari Огноо: 29 February 2020

thank you web sites

http://sexoenvideo.net/

Нэр: viagra seks kaset Огноо: 29 February 2020

thank you web site

http://pornoo.info

Нэр: книги для малышей 2-3 года Огноо: 1 March 2020

Every after inside a even though we decide on blogs that we read. Listed beneath would be the newest internet sites that we pick

Нэр: Oren Hayford Огноо: 1 March 2020

Have you ever consideredthought about includingadding a little bit more than just your articles? I mean, what you say is valuablefundamentalimportant and alleverything. NeverthelessHoweverBut think ofjust imaginethink aboutimagine if you added some great visualsgraphicsphotospicturesimages or video clipsvideos to give your posts more, “pop”! Your content is excellent but with imagespics and clipsvideo clipsvideos, this sitewebsiteblog could undeniablycertainlydefinitely be one of the most beneficialvery bestgreatestbest in its nichefield. AwesomeAmazingVery goodTerrificSuperbGoodWonderfulFantasticExcellentGreat blog!

https://wiki.cct.lsu.edu/viztrails/User:Noncct_engsum012

Нэр: most potent CBD oil Огноо: 1 March 2020

Title

[...]Here is a superb Weblog You may Come across Exciting that we Encourage You[...]

Нэр: https://royalcbd.com/beginner-guide-cbd-oil/ Огноо: 2 March 2020

Title

[...]very couple of websites that transpire to become detailed below, from our point of view are undoubtedly very well worth checking out[...]

Нэр: yarak sex kaset videolari Огноо: 3 March 2020

thank you web sites

http://www.gzzzn.com/sitemap.xml

Нэр: TRON EXCHANGE Огноо: 5 March 2020

Title

[...]although sites we backlink to beneath are considerably not connected to ours, we really feel they are actually really worth a go via, so have a look[...]

Нэр: low carb meal prep Огноо: 6 March 2020

Title

[...]we came across a cool internet site which you may enjoy. Take a appear should you want[...]

Нэр: best CBD oil Огноо: 6 March 2020

although internet sites we backlink to below are considerably not related to ours, we really feel they’re truly really worth a go by, so have a look

Нэр: bester plastischer chirurg Огноо: 8 March 2020

Thanks for your marvelous posting! I quite enjoyed reading it, you happen to be a great author. I will be sure to bookmark your blog and definitely will come back from now on. I want to encourage yourself to continue your great job, have a nice day!|

https://desormeaudamier1999.wordpress.com/

Нэр: sexy Огноо: 8 March 2020

Wonderful story, reckoned we could combine some unrelated information, nevertheless seriously really worth taking a appear, whoa did one particular discover about Mid East has got a lot more problerms too

Нэр: CBD gummies Огноо: 8 March 2020

that may be the finish of this write-up. Here you

Нэр: Smoke Shop Огноо: 10 March 2020

Sites of interest we’ve a link to

Нэр: Deanne Naugler Огноо: 11 March 2020

This isThat is veryreally interestingfascinatingattention-grabbing, You areYou’re an overlyan excessivelya very professionalskilled blogger. I haveI’ve joined your feedrss feed and look ahead tolook forward tosit up forstay up for in search ofseekinglooking forin quest ofin the hunt forsearching for moreextra of your greatwonderfulfantasticmagnificentexcellent post. AlsoAdditionally, I haveI’ve shared your siteweb sitewebsite in my social networks

https://anotepad.com/notes/w79yqbc7

Нэр: https://royalcbd.com/product/cbd-oil-250mg/ Огноо: 11 March 2020

Title

[...]Sites of interest we have a link to[...]

Нэр: https://royalcbd.com/ Огноо: 11 March 2020

always a huge fan of linking to bloggers that I appreciate but do not get lots of link adore from

Нэр: https://royalcbd.com/product/cbd-gummies-25mg/ Огноо: 12 March 2020

here are some links to web-sites that we link to mainly because we feel they may be really worth visiting

Нэр: ราคาบอล ปป Огноо: 12 March 2020

Title

[...]Wonderful story, reckoned we could combine a couple of unrelated data, nevertheless actually worth taking a appear, whoa did one learn about Mid East has got far more problerms also [...]

Нэр: พนัน บอลเล่นยังไง Огноо: 12 March 2020

Title

[...]Every as soon as inside a although we select blogs that we read. Listed below would be the most up-to-date internet sites that we pick [...]

Нэр: Reiko Amailla Огноо: 12 March 2020

If you wantdesirewish forwould like to takegetobtain mucha great deala good deal from this articlepostpiece of writingparagraph then you have to apply suchthese strategiestechniquesmethods to your won blogweblogwebpagewebsiteweb site.

http://www.technologycenter.co.uk/?qa=user/sopha10137

Нэр: https://royalcbd.com/product/cbd-salve/ Огноо: 12 March 2020

Title

[...]although sites we backlink to beneath are considerably not related to ours, we really feel they are essentially really worth a go by way of, so possess a look[...]

Нэр: Coinpunk Огноо: 12 March 2020

that will be the end of this article. Right here you

Нэр: Coinpunk Огноо: 12 March 2020

we prefer to honor quite a few other world wide web web sites around the internet, even if they aren

Нэр: แทงบอลได้ทุกวัน Огноо: 12 March 2020

Title

[...]one of our guests a short while ago encouraged the following website[...]

Нэр: 파워볼 Огноо: 13 March 2020

Title

[...]that may be the finish of this post. Here you will come across some web pages that we consider you’ll value, just click the hyperlinks over[...]

Нэр: سکس ضربدری ایرانی از کون Огноо: 14 March 2020

just beneath, are many completely not connected web-sites to ours, however, they’re surely worth going over

Нэр: سکس داستانی Огноо: 14 March 2020

just beneath, are numerous entirely not associated web sites to ours, even so, they may be certainly worth going over

Нэр: safestore auto Огноо: 15 March 2020

Wonderful story, reckoned we could combine a couple of unrelated information, nevertheless genuinely really worth taking a appear, whoa did one particular learn about Mid East has got a lot more problerms too

Нэр: Web Огноо: 17 March 2020

emr medical software

Нэр: Dank vapes Огноо: 17 March 2020

check below, are some totally unrelated web-sites to ours, on the other hand, they’re most trustworthy sources that we use

Нэр: marketing website Огноо: 17 March 2020

Thank you for all your valuable efforts on this web site. My niece take interest in getting into investigations and it’s really obvious why. Many of us know all relating to the powerful method you present useful tricks via your web blog and as well as inspire contribution from people about this subject while our daughter is undoubtedly being taught a great deal. Have fun with the rest of the new year. You’re conducting a stunning job.

Нэр: bullmastiff puppies for sale Огноо: 18 March 2020

one of our guests just lately advised the following website

Нэр: Dank cartridges Огноо: 18 March 2020

the time to study or go to the subject material or sites we’ve linked to beneath the

Нэр: decoration store Огноо: 19 March 2020

You made some nice points there. I looked on the internet for the subject matter and found most guys will consent with your site.

Нэр: online education Огноо: 20 March 2020

hello there and thank you for your information – I’ve certainly picked up anything new from right here. I did however expertise a few technical issues using this site, since I experienced to reload the website many times previous to I could get it to load correctly. I had been wondering if your web hosting is OK? Not that I am complaining, but sluggish loading instances times will often affect your placement in google and could damage your high quality score if ads and marketing with Adwords. Well I’m adding this RSS to my e-mail and could look out for much more of your respective intriguing content. Make sure you update this again soon..

usually posts some really intriguing stuff like this. If you are new to this site

Нэр: CBD Огноо: 21 March 2020

just beneath, are numerous totally not associated websites to ours, on the other hand, they’re certainly really worth going over

Нэр: CBD Огноо: 21 March 2020

Wonderful story, reckoned we could combine a number of unrelated data, nonetheless truly really worth taking a look, whoa did 1 discover about Mid East has got additional problerms too

Нэр: landscape Огноо: 21 March 2020

Lovely blog! I am loving it!! Will come back again. I am bookmarking your feeds also

Нэр: CBD Огноо: 22 March 2020

Every after in a while we decide on blogs that we read. Listed below are the latest websites that we opt for

Нэр: CBD Огноо: 22 March 2020

Here is an excellent Blog You may Locate Exciting that we Encourage You

Нэр: CBD Огноо: 22 March 2020

we like to honor quite a few other online websites around the net, even when they aren

Нэр: how to put on a strap on Огноо: 23 March 2020

please check out the internet sites we comply with, including this one particular, as it represents our picks through the web

Нэр: online store Огноо: 23 March 2020

I’m really impressed with your writing skills and also with the layout on your blog. Is this a paid theme or did you customize it yourself? Anyway keep up the excellent quality writing, it’s rare to see a nice blog like this one nowadays..

Нэр: Best Hiking Shoes For men Огноо: 23 March 2020

Hey there this is somewhat of off topic but I was wanting to know if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding know-how so I wanted to get guidance from someone with experience. Any help would be enormously appreciated!|

https://bootbomb.com/the-best-hiking-boots-for-men-and-women-comparison/plantar-fasciitis-hiking-shoes/

Нэр: writterjaya Огноо: 24 March 2020

My companion and I stumbled above here different website in addition to thought I might simply because well check things away. I like the points i see so nowadays I’m following you. Seem forward to checking out and about your on line site repeatedly.

https://soundcloud.com/user-433547776

Нэр: eduzz Огноо: 24 March 2020

wrinkle

Нэр: CBD oil for sale Огноо: 24 March 2020

we came across a cool web page which you could possibly love. Take a look in the event you want

Нэр: eduzz cadastro Огноо: 24 March 2020

cresceretque

Нэр: cbd products Огноо: 25 March 2020

please visit the websites we stick to, which includes this a single, because it represents our picks through the web

Нэр: modern kitchen Огноо: 25 March 2020

I¡¦ll immediately take hold of your rss feed as I can’t find your email subscription hyperlink or newsletter service. Do you’ve any? Kindly permit me understand in order that I may just subscribe. Thanks.

Нэр: CBD gummies Огноо: 26 March 2020

Every as soon as in a although we pick blogs that we read. Listed below would be the most recent web-sites that we choose

Нэр: weight loss Огноо: 26 March 2020

I am not positive where you’re getting your info, however great topic. I must spend some time studying much more or figuring out more. Thanks for fantastic information I was looking for this information for my mission.

Нэр: app download for pc Огноо: 26 March 2020

here are some links to websites that we link to mainly because we believe they are worth visiting

Нэр: nutrition Огноо: 27 March 2020

You really make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be really something that I think I would never understand. It seems too complex and extremely broad for me. I’m looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!

Нэр: free games download for pc Огноо: 27 March 2020

below you will obtain the link to some sites that we assume you must visit

Нэр: games for pc Огноо: 28 March 2020

very handful of web-sites that happen to become comprehensive beneath, from our point of view are undoubtedly nicely worth checking out

Нэр: administrive law Огноо: 28 March 2020

I’ve been surfing on-line more than three hours nowadays, but I by no means found any fascinating article like yours. It¡¦s lovely worth sufficient for me. In my opinion, if all webmasters and bloggers made just right content as you did, the net will likely be much more helpful than ever before.

Нэр: food and snack Огноо: 28 March 2020

I simply couldn’t go away your web site prior to suggesting that I really enjoyed the standard info a person supply on your visitors? Is going to be back continuously in order to inspect new posts

Нэр: male mastubator toys Огноо: 28 March 2020

The facts talked about inside the post are some of the top offered

Нэр: Visit Here Огноо: 29 March 2020

just beneath, are numerous absolutely not related websites to ours, nevertheless, they are certainly really worth going over

Нэр: erkek parfüm Огноо: 1 April 2020

although internet websites we backlink to below are considerably not related to ours, we really feel they may be actually really worth a go by means of, so have a look

Нэр: law agency Огноо: 1 April 2020

You could certainly see your expertise within the paintings you write. The world hopes for even more passionate writers such as you who are not afraid to mention how they believe. Always follow your heart.

Нэр: realistic masturbator Огноо: 1 April 2020

although web sites we backlink to beneath are considerably not connected to ours, we feel they may be really really worth a go as a result of, so possess a look

Нэр: hairdressing scissors Огноо: 2 April 2020

below you

Нэр: Glock 43 Огноо: 2 April 2020

we came across a cool web-site that you just could possibly love. Take a appear if you want

Нэр: Google Огноо: 3 April 2020

below you will locate the link to some web sites that we feel it is best to visit

Нэр: icandy hairdressing chinese scissors Огноо: 4 April 2020

very couple of websites that transpire to become detailed below, from our point of view are undoubtedly properly really worth checking out

Нэр: app download for pc Огноо: 6 April 2020

just beneath, are a lot of totally not connected websites to ours, nevertheless, they may be certainly worth going over

Нэр: free windows app download Огноо: 7 April 2020

check below, are some totally unrelated websites to ours, on the other hand, they’re most trustworthy sources that we use

Нэр: games free download Огноо: 7 April 2020

please pay a visit to the sites we follow, including this 1, as it represents our picks through the web

Нэр: virtual card with cryptocurrency Огноо: 7 April 2020

please visit the web pages we comply with, including this one, as it represents our picks through the web

Нэр: CBD pills Огноо: 11 April 2020

one of our guests a short while ago recommended the following website

Нэр: Royal CBD Огноо: 11 April 2020

one of our guests not long ago proposed the following website

Нэр: CBD for sale Огноо: 11 April 2020

always a huge fan of linking to bloggers that I really like but really don’t get lots of link really like from

Нэр: cannabis near me Огноо: 13 April 2020

that may be the finish of this write-up. Here you will discover some web-sites that we assume you will value, just click the hyperlinks over

Нэр: Rayford Zenger Огноо: 15 April 2020

I was wonderingcurious if you ever consideredthought of changing the layoutpage layoutstructure of your blogsitewebsite? Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having one1 or two2 imagespictures. Maybe you could space it out better?

https://livestream.com/accounts/29399982

Нэр: visit Огноо: 16 April 2020

I simply want to tell you that I am all new to blogs and truly liked this web blog. Very likely I’m likely to bookmark your blog post . You really have tremendous articles and reviews. Thanks a lot for sharing your website.

Нэр: penis extender review Огноо: 16 April 2020

here are some hyperlinks to web pages that we link to because we think they’re worth visiting

Нэр: hacklink Огноо: 18 April 2020
Нэр: serbuinfo Огноо: 18 April 2020

Hello to every , because I am in fact eager of reading this blog’s post to be updated regularly. It carries pleasant material.

http://images.google.com.kw/url?q=https://serbuinfo.com/

Нэр: Barney Dones Огноо: 20 April 2020

Thanks for finally writingtalking about > blog_title < LikedLoved it!

https://8tracks.com/hardtop-gazebos-for-ba

Нэр: Brunilda Taymon Огноо: 20 April 2020

NowAt this timeAt this momentRight away I am goinggoing awayready to do my breakfast, afterlater thanoncewhenafterward having my breakfast coming againyet againover again to read moreadditionalfurtherother news.

https://buzzon.khaleejtimes.com/author/lovehardtop/

Нэр: Palma Lossius Огноо: 21 April 2020

First offFirst of all I want toI would like to say greatawesometerrificsuperbwonderfulfantasticexcellent blog! I had a quick question thatin whichwhich I’d like to ask if you don’tif you do not mind. I was curiousinterested to knowto find out how you center yourself and clear your mindyour thoughtsyour head beforeprior to writing. I haveI’ve had a hard timea tough timea difficult timetroubledifficulty clearing my mindthoughts in getting my thoughtsideas outout there. I doI truly do enjoytake pleasure in writing but ithowever it just seems like the first 10 to 15 minutes areare generallyare usuallytend to be wastedlost justsimply just trying to figure out how to begin. Any suggestionsideasrecommendations or tipshints? ThanksKudosAppreciate itCheersThank youMany thanks!

http://menaheria.com/author/gardenwork/

Нэр: Dominick Febus Огноо: 23 April 2020

I do accept as true withagree withbelieveconsidertrust all theall of the ideasconceptsideas you haveyou’ve presentedintroducedoffered for youron yourin yourto your post. They areThey’re veryreally convincing and willand can definitelycertainly work. StillNonetheless, the posts are toovery briefquickshort for newbiesbeginnersnovicesstarters. May justMayCould you please extendprolonglengthen them a bita little from nextsubsequent time? Thank youThanks for the post.

https://trello.com/portablebunkbednearme

Нэр: Chau Eppich Огноо: 26 April 2020

I loveI really likeI enjoyI likeEveryone loves what you guys areare usuallytend to be up too. This sort ofThis type ofSuchThis kind of clever work and exposurecoveragereporting! Keep up the superbterrificvery goodgreatgoodawesomefantasticexcellentamazingwonderful works guys I’ve incorporatedaddedincluded you guys to myourmy personalmy own blogroll.

http://sualaptop365.edu.vn/members/gardenwork121.382530/

Сэтгэгдэл бичих