Найман давхраас дөрвөн хүн унаж, гурав нь нас баржээ