НИТХ-ын тэргүүлэгчид 2017 онд 80 хувийн дундаж ирцтэй 21 удаа хуралджээ

15169480145a6aca2e0561fНИТХ –ын 13 дугаар ээлжит хуралдааны эхэнд НИТХ-ын Тэтргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга бөгөөд ажлын  албаны даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Б.Батбямба 2017 оны НИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хурлын тайланг танилцууллаа.  Тэрээр НИТХ-ын Тэргүүлэгчид  өнгөрсөн онд  21 удаа хуралдахдаа 138 асуудал хэлэлцэн, 172 тогтоол баталж, давхардсан тоогоор 8 асуудлыг нэмэлт материал бүрдүүлэх, боловсруулалтын чанар муу зэрэг шалтгаанаар буцаасан гэлээ. 2017 онд хэлэлцсэн асуудлуудыг ангилж дурдвал :

ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 77 дугаар зүйлд заасан бүрэн эрхийн хүрээнд нийслэлийн өмчийн харилцаатай холбоотой асуудлуудыг хэлэлцэн нийт 90.8 тэрбум төгрөгийн орон сууц, барилга байгууламж, сургууль, цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга, ус түгээх байр, гүний худаг, дулааны шугам сүлжээ, тоног төхөөрөмжийг нийслэлийн өмчид бүртгэн авчээ. Мөн 11,3 тэрбум төгрөгийн граж, агуулахын барилга, тоног төхөөрөмж актлаж, өмчийн бүртгэлээс хасах, 1,47 тэрбум төгрөгийн барилга байгууламжийг балансаас балансад шилжүүлэх асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэжээ.

БИЧИЛ БИЗНЕСИЙГ ДЭМЖИХ ЧИГЛЭЛЭЭР

Бичил бизнесийг дэмжих Нийслэлийн сангийн зөвлөл, Нийслэлийн жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангийн зөвлөл, Нийслэлийн нийтийн тээврийг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр BRT төслийн үйл ажиллагааг удирдан чиглүүлэх, хэрэгжилтэд хяналт тавих Төслийн удирдах хорооны бүрэлдэхүүнийг шинэчилж, Нийслэлийн өмчит болон өмчийн оролцоотой компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг томилсон байна.

Орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах газар ОНӨААТҮГ-ын дүрэм,  Нийслэлийн өмчид үнэ төлбөргүйгээр шилжин ирж буй нийтийн эзэмшлийн эд хөрөнгийг бүртгэн авах тухай журам, Бичил бизнесийг дэмжих Нийслэлийн сангийн журам, Нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газар болон нийслэлийн өмчийн оролцоотой компанийн 2016 оны санхүүгийн тайлангийн цэвэр ашгаас 2017 оны төсөвт төвлөрүүлэх ногдол ашгийн хувь хэмжээг тус тус батлах зэргээр орон нутгийн өмч хамгаалах үр ашигтай ажиллах нөхцөл боломжийг нэмэгдүүлэх болов.

ДЭД ХӨТӨЛБӨРҮҮД

Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн үйл ажиллагааны хөтөлбөрт туссан 11 дэд хөтөлбөрийг хурлаар хэлэлцэн баталжээ.

Нийслэлийн хөгжил, бүтээн байгуулалт, тохижилтод залуучуудын санаачилга оролцоог дэмжих зорилготой “Нийслэлийн Залуучууд” дэд хөтөлбөр

  • Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн хамтын ажиллагааг дэмжих зорилготой “Орон нутгийн үйлдвэрлэлийн түншлэл” дэд хөтөлбөр
  • Улаанбаатар хотын орчны бохирдлыг бууруулах, хог хаягдлын менежментийг сайжруулах, нийслэлийн иргэдийн эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэхэд чиглэгдсэн “Улаанбаатар хотын хог хаягдлын менежментийг сайжруулах” дэд хөтөлбөр
  • Эрүүл чийрэг бие бялдартай, боловсролтой, амьдрах ухаантай, эх оронч, өв уламжлалаа дээдэлсэн, бүтээлч иргэн төлөвшүүлэх зорилгоор “Хүүхдийн насны онцлогт тохирсон хөгжлийг дэмжих дэд хөтөлбөр”
  • Төр хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагааг хөгжүүлж үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжин, хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх зорилгоор “Улаанбаатарт үйлдвэрлэв” дэд хөтөлбөр
  • “Нийслэлийн эрүүл мэнд” дэд хөтөлбөр
  • Боловсролын салбарын үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг дээшлүүлэх, хүүхдэд ээлтэй эрүүл, аюулгүй орчин бүрдүүлэх зорилгоор “Нийслэлийн боловсрол-2020” дэд хөтөлбөр
  • Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих “Нэг өрх – Нэг ажлын байр” дэд хөтөлбөр
  • Нийслэлийн гудамж, талбай, байр, ахуйн хүрээнд үйлдэгдэж байгаа гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор “Телекамер”, ”Гэмт хэргийн хяналтын цогц систем”, “Эргүүл” дэд хөтөлбөрүүдийг тус тус хэлэлцэн баталсан байна.

ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТАЛААР :

Засгийн газрын 2010 оны 172 дугаар тогтоолын дагуу түүхэн үйл явдлын ой, тэмдэглэлт өдрийг тэмдэглэх, гавьяат үйлстнийг алдаршуулах, дурсгалыг нь мөнхжүүлэх журмын дагуу 8 байгууллагад ой тэмдэглэх зөвшөөрөл олгосон.

Засгийн газрын 2013 оны 38 дугаар тогтоолын дагуу Баянзүрх дүүргийн аврах гал унтраах 63 дугаар ангийн хашаанд онцгой байдлын газрын ажилчдын орон сууц барих асуудлыг шийдвэрлэв.

Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол, 2030 он хүртэлх хөгжлийн чиг хандлагад нийцүүлэн боловсруулсан 23 хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөг  баталж ойрын болон дунд хугацаанд хотын хөгжлийн үзэл баримтлал ажил хэрэг болох хууль эрх зүйн орчин бүрдүүлж байна.

Мөн Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт  ТҮЦ  буюу түргэн үйлчилгээний цэг ажиллуулахад дагаж мөрдөх журам, Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт нохой, муур тэжээх, устгах, нохой, муурны худалдаа, аж ахуйн эрхлэх журам, Нийслэлийн эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн санг эрхлэн хөтлөх журмыг  тус тус шинэчлэн баталсан байна.

НИЙСЛЭЛИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ХУРАЛДААНААР ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭХЭЭР

Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт гадна зар сурталчилгаа байрлуулахад дагаж мөрдөх журам, Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дүрэм, журамтай холбоотой асуудал, Нийслэлийн 2017 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай, Хотын шуудын 2016 оны төсвийн гүйцэтгэл батлах тухай, Нийслэлийн 2017 оны төсөвт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай, Агаар орчны бохирдлыг бууруулах чиглэлээр 5-9 дүгээр сард хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны тусгай төлөвлөгөө батлах тухай, Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, Нийслэлийн 2018 оны төсөв батлах тухай, 2018 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө батлах тухай, Нийслэлийн өмчөөс 2018 онд хувьчлах хуулийн этгээд, эд хөрөнгийн жагсаалт батлах тухай асуудлыг урьдчилан хэлэлцэж хуралдаан хэлэлцүүлжээ.

БУСАД АСУУДЛААР

НИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хуралдаанаар Шашны байгууллагад хяналт шалгалт хийсэн ажлын хэсгийн санал дүгнэлттэй танилцаж 139 байгууллагын хүсэлтийг шийдвэрлэв. Мөн 2339 иргэнийг төрийн цол хүртээх, одон медалиар шагнуулахаар, 161 эхийг  “Эхийн алдар” нэгдүгээр зэргийн одонгоор, 2967 эхийг “Эхийн алдар” хоёрдугаар зэргийн одонгоор шагнуулахаар тодорхойлж Монгол Улсын Ерөнхийлөгчид уламжилжээ.

 “Монголын спорт өрөлтийн холбоо” ТББ-аас нийслэлийн зарим цэцэрлэгүүдэд Спорт өрөлтийн хөтөлбөр хэрэгжүүлэх санаачлагыг дэмжиж тогтоол баталсан. Сонгинохайрхан дүүргийн 25 дугаар хороонд Олон улсын хөтөлбөрийн сургалттай ерөнхий боловсролын сургууль байгуулахаар шийдвэрлэсэн байна.

Сонгинохайрхан дүүргийн 6 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр, Ханын материал орчимд “Түрээсийн орон сууцыг хөгжүүлэх төсөл”, Хан-Уул дүүргийн 16 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр, Спорт цогцолборын хойд талд байрлах 2.2 га газарт “Орлогод нийцсэн орон сууцыг хөгжүүлэх төсөл”-ийг хэрэгжүүлэхээр тогтоол гаргасан.


URL:

Tags:

Нэр: public health Огноо: 6 November 2019

I have been absent for a while, but now I remember why I used to love this site. Thanks , I¡¦ll try and check back more frequently. How frequently you update your website?

Нэр: best flight deals Огноо: 6 November 2019

Wonderful story, reckoned we could combine a number of unrelated data, nonetheless actually worth taking a appear, whoa did one learn about Mid East has got far more problerms too

Нэр: gadgets Огноо: 6 November 2019

Thanks for the post dear, I love your website.

Нэр: pezo lutfu Огноо: 7 November 2019

thank you bro

http://humpaki.com/

Нэр: mental health Огноо: 7 November 2019

I’m very happy to read this. This is the kind of manual that needs to be given and not the accidental misinformation that’s at the other blogs. Appreciate your sharing this best doc.

Нэр: Blackhat Seo buy backlinks Огноо: 7 November 2019

although web sites we backlink to beneath are considerably not associated to ours, we really feel they’re truly worth a go by means of, so have a look

Нэр: buy pbn backlinks buy google reviews Огноо: 7 November 2019

one of our guests just lately advised the following website

Нэр: Cheap pbn backlinks Огноо: 7 November 2019

check below, are some completely unrelated websites to ours, even so, they’re most trustworthy sources that we use

Нэр: healthy dinner recipes Огноо: 8 November 2019

I delight in, cause I found exactly what I was having a look for. You have ended my four day long hunt! God Bless you man. Have a great day. Bye

Нэр: home school Огноо: 10 November 2019

Simply wish to say your article is as astonishing. The clarity in your post is just great and i could assume you’re an expert on this subject. Fine with your permission let me to grab your feed to keep up to date with forthcoming post. Thanks a million and please continue the gratifying work.

Нэр: injury  Огноо: 10 November 2019

You actually make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be really something which I think I would never understand. It seems too complicated and very broad for me. I am looking forward for your next post, I’ll try to get the hang of it!

Нэр: how to pet Огноо: 11 November 2019

Thank you a lot for giving everyone remarkably remarkable chance to discover important secrets from this blog. It is usually very pleasant and also packed with a great time for me personally and my office peers to search the blog at the least three times a week to read through the latest stuff you have got. Of course, we are usually amazed with all the spectacular methods served by you. Some two points in this post are in fact the very best I’ve ever had.

Нэр: kitchen ideas Огноо: 11 November 2019

You can definitely see your expertise in the paintings you write. The world hopes for more passionate writers like you who aren’t afraid to say how they believe. All the time go after your heart.

Нэр: automotive solutions Огноо: 11 November 2019

Great amazing issues here. I am very glad to peer your post. Thanks a lot and i’m having a look forward to contact you. Will you kindly drop me a mail?

Нэр: Satta King Огноо: 11 November 2019

Thanks for the post dear, I like your blog.

Нэр: hotel Огноо: 12 November 2019

Hello, you used to write fantastic, but the last several posts have been kinda boring¡K I miss your great writings. Past few posts are just a bit out of track! come on!

Нэр: zombie games Огноо: 12 November 2019

fantastic publish, very informative. I ponder why the other specialists of this sector do not realize this. You should continue your writing. I am sure, you have a huge readers’ base already!

Нэр: 코인카지노 Огноо: 12 November 2019

one of our visitors a short while ago encouraged the following website

Нэр: flight booking Огноо: 12 November 2019

below you will uncover the link to some web-sites that we assume you must visit

Нэр: free games Огноо: 12 November 2019

Hi there, just became aware of your blog through Google, and found that it is really informative. I am gonna watch out for brussels. I’ll be grateful if you continue this in future. Lots of people will be benefited from your writing. Cheers!

Нэр: luxury sex toys Огноо: 12 November 2019

that is the end of this post. Right here you

Нэр: basic science Огноо: 12 November 2019

You can certainly see your skills within the work you write. The arena hopes for even more passionate writers such as you who are not afraid to mention how they believe. At all times go after your heart.

Нэр: VIAGRA Огноо: 13 November 2019

very couple of internet sites that come about to be comprehensive below, from our point of view are undoubtedly well really worth checking out

Нэр: web designing Огноо: 14 November 2019

one of our visitors not long ago suggested the following website

Нэр: computer software Огноо: 14 November 2019

Thanks for every other informative website. Where else may just I get that type of information written in such a perfect means? I’ve a undertaking that I am just now operating on, and I have been on the look out for such information.

Нэр: programming basics Огноо: 14 November 2019

I¡¦ve learn a few just right stuff here. Definitely worth bookmarking for revisiting. I surprise how much attempt you put to create the sort of fantastic informative web site.

Нэр: tower defense Огноо: 14 November 2019

It¡¦s really a cool and useful piece of information. I¡¦m satisfied that you just shared this useful info with us. Please stay us up to date like this. Thanks for sharing.

Нэр: tower defense Огноо: 15 November 2019

I have fun with, cause I discovered just what I was taking a look for. You’ve ended my four day long hunt! God Bless you man. Have a great day. Bye

Нэр: artificial intelligence Огноо: 15 November 2019

Well I really enjoyed studying it. This information procured by you is very effective for accurate planning.

Нэр: Traveling Огноо: 15 November 2019

Usually I do not read post on blogs, but I would like to say that this write-up very compelled me to try and do it! Your writing style has been amazed me. Thanks, very nice article.

Нэр: Home Decor Огноо: 15 November 2019

I like this web site so much, saved to favorites. “Respect for the fragility and importance of an individual life is still the mark of an educated man.” by Norman Cousins.

Нэр: ultimateyouthvit Огноо: 15 November 2019

Thanks for this amazing Post admin, I like your blog.

Нэр: clitoral stimulation Огноо: 15 November 2019

the time to read or check out the subject material or web pages we’ve linked to below the

Нэр: computer store Огноо: 16 November 2019

I just wanted to post a comment in order to appreciate you for those wonderful techniques you are giving here. My rather long internet research has at the end of the day been rewarded with sensible facts and strategies to exchange with my colleagues. I ‘d believe that most of us visitors actually are extremely lucky to dwell in a very good site with many lovely individuals with great guidelines. I feel very much lucky to have seen your site and look forward to really more fun times reading here. Thanks once more for all the details.

Нэр: workout clothes for women  Огноо: 16 November 2019

Wow, awesome weblog structure! How lengthy have you been blogging for? you make running a blog look easy. The total glance of your website is great, let alone the content material!

Нэр: News Огноо: 16 November 2019

I went over this site and I believe you have a lot of fantastic info, bookmarked (:.

Нэр: Travel Огноо: 16 November 2019

Dead composed subject matter, Really enjoyed looking through.

Нэр: http://tempatgadaibpkb.wikidot.com/ Огноо: 16 November 2019

great points altogether, you just received a new reader. What might you suggest about your post that you just made a few days in the past? Any certain?

Нэр: architecture Огноо: 16 November 2019

fantastic submit, very informative. I’m wondering why the other specialists of this sector do not notice this. You must proceed your writing. I’m sure, you’ve a huge readers’ base already!

Нэр: air freshener gels Огноо: 17 November 2019

please take a look at the sites we stick to, such as this one, as it represents our picks through the web

Нэр: advantages of art Огноо: 17 November 2019

Wow! This can be one particular of the most useful blogs We’ve ever arrive across on this subject. Basically Fantastic. I’m also an expert in this topic therefore I can understand your effort.

Нэр: vehicle simulation Огноо: 17 November 2019

obviously like your website however you have to take a look at the spelling on several of your posts. Many of them are rife with spelling problems and I find it very troublesome to inform the truth however I¡¦ll certainly come back again.

Нэр: sddfdc Огноо: 18 November 2019

Thanks-a-mundo for the blog.Really looking forward to read more. Awesome.

http://ahmak.net/istanbul/izmir-escort/

Нэр: Re Edition Magazine Огноо: 18 November 2019

Thanks for this amazing Post dear, I like your website.

Нэр: department of education Огноо: 18 November 2019

Wow! Thank you! I always needed to write on my website something like that. Can I take a portion of your post to my blog?

Нэр: health clinic Огноо: 18 November 2019

you’re really a just right webmaster. The website loading speed is amazing. It seems that you are doing any distinctive trick. In addition, The contents are masterwork. you have done a excellent task in this matter!

Нэр: health clinic Огноо: 19 November 2019

Wow! This can be one particular of the most beneficial blogs We’ve ever arrive across on this subject. Basically Wonderful. I am also a specialist in this topic therefore I can understand your hard work.

Нэр: digital marketing agency hk Огноо: 20 November 2019

although internet sites we backlink to beneath are considerably not related to ours, we feel they are truly worth a go through, so possess a look

Сэтгэгдэл бичих

АНХААРУУЛГА: Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд FACT.mn хариуцлага хүлээхгүй болно. ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул ТА сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууны хэм хэмжээг хүндэтгэнэ үү. Хэм хэмжээг зөрчсөн сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Сэтгэгдэлтэй холбоотой санал гомдлыг 9318-5050 утсаар хүлээн авна.