ОУВС 30.55 САЯ АМ.ДОЛЛАРЫН САНХҮҮЖИЛТ ОЛГОХООР ШИЙДВЭРЛЭВ