ХҮҮХДИЙН МӨНГИЙГ 100 ХУВЬ ОЛГОХ САНАЛЫГ ДЭМЖСЭНГҮЙ