А.Манлай: Хууль бус ан жилийн дотор 66 хувиар өссөн

21114

Хууль бусаар ан агнах гэмт хэргийн нөхцөл байдлын талаар ЦЕГ-ын Мөрдөн байцаах албаны Ахлах мөрдөгч, Цагдаагийн ахмад А.Манлайтай ярилцлаа.

-Хууль бусаар ан агнах гэмт хэрэг сүүлийн жилүүдэд өсөж байгаа талаар сонсогдох болсон. Энэ талаар тодруулахгүй юу?

-Манай улсад үйлдэгдэж байгаа нийт гэмт хэргийн 0.7 хувийг хүрээлэн байгаа орчны эсрэг гэмт хэрэг эзэлдэг. Гэмт хэрэг үйлдэгдсэн хувь нь бага юм шиг боловч улс эх орон болоод байгаль орчинд учрах хохирлын хэмжээ маш өндөр байдаг. Сүүлийн гурван жилийн байдлаар ан амьтан хууль бусаар агнах төрлийн гэмт хэрэг тодорхой хэмжээгээр өссөн.

Энэ төрлийн гэмт хэрэг 2017 онд нийт 50 бүртгэгдсэн нь өмнөх онтой харьцуулахад 66 хувиар өссөн дүн гарсан. Тиймээс цагдаагийн байгууллагын зүгээс мэргэжлийн хяналт болон бусад чиглэлийн байгууллагуудтай хамтран гэмт хэргийн гаралтыг бууруулах, урьдчилан сэргийлэх тал дээр хамтран ажиллаж байна.

-Манай иргэдийн хувьд энэ төрлийн гэмт хэрэг, зөрчилд санамсаргүй байдлаар холбогдохоос урьдчилан сэргийлж юуг анхаарах вэ?

-Манай ард иргэдийн дунд аливаа өвчинг эдгээдэг, намдаадаг гэх мухар сүсэг, ам дамжсан цуу ярианаас үүдэн хууль бусаар ан, амьтан агнах гэмт хэрэг зөрчил их үйлдэгдэж байна. Мөн зарим хүмүүс гоёл чимэглэл, чихмэл хийх зорилгоор агнаж байгаа бол зарим нь тэдгээрийн гаралтай яс, бугын эвэр, чих, засаа зэргийг худалдан борлуулах, гадаад руу гаргах, өндөр ашиг олох зорилгоор агнах сэтгэлгээтэй холбоотойгоор хууль бусаар ан агнах гэмт хэргүүд гарч байна.

Тиймээс иргэд маань үндэслэлгүй цуу ярианд итгэж, хууль бусаар ан агнахгүй байх, мөн эрхзүйн мэдлэг боловсролоо дээшлүүлж, зохих зөвшөөрлийн дагуу ан агнаж байх хэрэгтэй байна.

-Ховор ан амьтдыг агнах зөвшөөрлийг хаанаас олгодог, юуг анхаарах вэ?

-Монгол Улсын” Засгийн газрын 2012 “оны долоодугаар тогтоолоор нэн ховор болон ховор амьтны жагсаалтыг гарган баталсан. Монгол орны нэн ховор амьтны жагсаалтад нийт 26 ан амьтад орсон байдаг. Үүнд цөөвөр чоно, гангар хун, цоохор ирвэс, гургуул, мазаалай баавгай, тахь адуу, хавтгай тэмээ, цаа буга, борцгор хотон гэх мэт ан амьтад орсон. Харин Монгол орны ховор амьтдын жагсаалтад нийт 38 төрлийн амьтан орсон бөгөөд аргал хонь, янгир ямаа, хулан адуу, хүрэн баавгай, тул загас, халиун буга, хүрэн баавгай гэх мэт төрлийн амьтан орсон байдаг.

Амьтны тухай хуульд зааснаар гагцхүү агнуурын амьтныг хуульд заасны дагуу агнаж болох бөгөөд үйлдвэрлэлийн, ахуйн, тусгай гэсэн гурван төрлийн зориулалтаар агнаж барина. Иргэн ахуйн зориулалтаар агнуурын амьтан агнах, барихдаа хуульд заасан зохих төлбөр төлж, сум, орон нутгийн Засаг даргаас зөвшөөрлийн бичгийн дагуу агнуурын нэн ховон, ховор амьтнаас бусад амьтныг өөрийн ахуйн зориулалтаар агнаж, барьж болдог.

Түүнчлэн Монгол Улсад түр буюу байнга оршин суугаа гадаадын иргэн Монгол Улсын иргэний адил хэмжээний төлбөр төлж, ахуйн зориулалтаар зөвхөн загас барьж болох хуулийн зохицуулалттай.

-Залуучууд зугаа цэнгэлээ гаргах гэж зөвшөөрөлгүй ан амьтан агнадаг?

-Алжаал тайлах, галт зэвсгийг хэрэглэхдээ ангийн хорхойгоо дарж ан амьтан буудаж , хорхойгоо дардаг залуучууд байдаг. Эсвэл буугаа шалгах гэж гараад зөвшөөрөлгүйгээр тусгай хамгаалалттай газарт ан амьтан буудчихаад ирдэг. Манай иргэдийн хууль.эрх зүйн мэдлэг дутмагаас болоод улсын тусгай хамгаалалттай газар нутаг хаанаас эхлээд хаана дуусаж байгааг мэдэхгүйгээсээ болж тусгай хамгаалалттай газарт нэвтэрч ан амьтан агнах явдал гардаг.

Тусгай хамгаалалттай газарт хууль бусаар агнаж байгаа үйлдэл болгон Эрүүгийн хуульд заасан гэмт хэргийн шинжтэй болж хувирдаг. Зээр, тарвага, зурам гэх мэтийн элбэг тархацтай амьтдыг тусгай хамгаалалттай газарт агнахад хүртэл эрүүгийн хуулиар гэмт хэрэг болдог гэдгийг анзаарахгүй байх үйлдлүүд гардаг.

-Улсын тусгай хамгаалалтай газарт ямар газар нутаг орох вэ?

-“Улсын тусгай хамгаалалттай газар” гэдэг нь манай оронд болон дэлхий дахинд нэн ховордсон ан амьтныг цаашид хадгалан үржүүлэх боломжийг хангах, байгалийн үзэсгэлэнтэй нутгийн унаган төрхийг хамгаалах зорилгоор төрийн эрх барих дээд байгууллагаас хамгаалалт тогтоосон газар нутгийг хэлнэ. Улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хуулинд зааснаар дархан цаазат газар, байгалийн цогцолборт газар, байгалийн нөөц газар, дурсгалт газар гэж дөрөв ангилдаг.

Үүнд:

Дархан цаазат газар - Байгалийн бүс, бүслүүрийн онцлог, хэв шинжийг төлөөлж чадах унаган төрхөө хадгалсан байдал, шинжлэх ухааны онцгой ач холбогдлыг нь байгаль орчны тэнцвэрт байдлыг хангах зорилгоор улсын тусгай хамгаалалтад авсан газар нутгийг,

Байгалийн цогцолборт газар - Байгалийн унаган төрхөө хадгалсан, түүх, соёл, шинжлэх ухааны болон танин мэдэхүй, экологийн хүмүүжилд ач холбогдол бүхий улсын тусгай хамгаалалтад авсан газар нутгийг,

Байгалийн нөөц газар- Байгалийн тодорхой хэв шинж ,аль нэг нөөц, баялгийг хамгаалах, нөхөн сэргээх нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилгоор улсын тусгай хамгаалалтад авсан газар нутгийг,

Дурсгалт газар - Байгалийн өвөрмөц тогтоц, түүх соёлын ул мөрийг уламжлагдан хадгалагдсан байгалийн байдлаар нь өвлөн үлдээх зорилгоор улсын тусгай хамгаалалтад авсан газар нутгийг тус тус хэлнэ.

-Зөвшөөрөлгүй ан хийх асуудалд хэрхэн хяналт тавих вэ?

-Амьтны тухай хуулинд тарвага, зээр, чоно зэргийг агнахад заавал зөвшөөрөл авах ёстой гэж заасан байдаг. Зөвшөөрлийг тухайн орон нутгийн сум, аймгийн засаг даргаас авна. Хэрвээ зөвшөөрөлгүй ан хийж баригдсан тохиолдолд мэргэжлийн хяналтын байгууллага шалгаж зөрчлийн хэрэг үүсгээд хэрэг бүртгэлийн ажиллагаа явуулаад торгох арга хэмжээ авна. Цагдаагийн байгууллага гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиг үүргийн хүрээнд мөрдөн байцаалтын болон гүйцэтгэх ажлын шугамаар давхар хяналтаа тавиад ажилладаг.

-Нэн ховор амьтдыг агнавал ямар хариуцлага хүлээх вэ?

-Ан агнуурын тухай хууль тогтоомж зөрчсөн гэмт хэрэг нь ихэнхдээ нууц далд аргаар үйлдэгддэг. Харин агнахыг хориглосон ховор амьтдыг зохих зөвшөөрөлгүйгээр агнасан, барьсан тохиолдолд ямар нэгэн хохирлын хэмжээ шаардахгүйгээр хариуцлага хүлээлгэхээр эрүүгийн хуульд заагдсан байдаг. Энэ гэмт хэрэг нь Улсын тусгай хамгаалалттай газар нутагт ан амьтан агнасан, барьсан, тэжээж гаршуулсан, тэдгээрийн түүхий эд зүйлийг хадгалсан, худалдсан, худалдан авсан, тээвэрлэсэн байхыг шаарддаг.

Энэ төрлийн гэмт хэрэг зөрчил гаргасан тохиолдолд 5,400 нэгжээс 27 мянган нэгжтэй тэнцэх хэмжээний мөнгөн дүнгээр торгох, 1-5 жил хүртэлх хугацаагаар зорчих эрхийг хязгаарлах болон хорих ял шийтгэнэ гэж заасан байдаг.

Харин нэн ховор амьтныг 10 мянган нэгжээс 40 мянган нэгжтэй тэнцэх хэмжээний мөнгөн дүнгээр торгох эсвэл 2-8 жилийн хугацаагаар хорих ялаар шийтгэж, хариуцлага хүлээлгэнэ.

-“Байгалиа хамгаалъя” нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд ямар ажлууд хийгдэж байна вэ?

-Хүрээлэн байгаа орчны эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор ХЗДХЯ, БОАЖЯ, Монгол улсад Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөл, ЦЕГ-ын Мөрдөн байцаах албаны Хүрээлэн буй орчны гэмт хэрэг мөрдөн шалгах хэлтэс хамтран энэ сарын 15-ны өдрөөс зургаадугаар сарын 5-ны өдөр хүртэлх хугацаанд “ Байгалиа хамгаалъя” аяныг эхлүүлээд явж байна.

Энэ ажлын хүрээнд Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 24 Дүгээр бүлэгт заасан гэмт хэргүүд бүгд хамаардаг. Тухайлбал хууль бус ан агнах, хууль бусаар мод бэлтгэх, байгаль орчныг бохирдуулах, гол, ус мөрөнг бохирдуулах гэмт хэрэг, ашигт малтмал хууль бусаар олборлох, хайх, ашиглах, химийн хорт, аюултай бодисыг хууль бусаар эргэлтэд оруулах зэрэг гэмт хэргүүд орж байна. Тиймээс тус арга хэмжээний хүрээнд интернэт цахим орчинд олны танил хүмүүсийн хэлсэн үг, хуулийн үг хэллэг, дээрх гэмт хэргийг үйлдсэн бол хуулийн ямар хариуцлага хүлээх вэ гэх мэтчилэн иргэдэд ухуулга нөлөөллийн арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулж байна.

Мөн дээрх гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 5-10 минутын богино хэмжээний нэвтрүүлэг бэлтгэн, видео шторкуудыг олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслүүдээр түгээн ажиллаж байна. Иргэддээ ойлгомжтой байх үүднээс төрөл бүрийн контентуудыг хүргэхийг зорьж байна.

С.УУЛ

ЭХ СУРВАЛЖ:


URL:

Нэр: Google Огноо: 18 February 2019

The details mentioned within the report are a few of the best readily available.

Нэр: bondage gear Огноо: 22 February 2019

we prefer to honor quite a few other internet web-sites on the web, even when they aren

Нэр: 50 shades of grey toys Огноо: 22 February 2019

Every the moment inside a although we pick out blogs that we study. Listed below would be the newest sites that we pick

Нэр: vibrating dildo Огноо: 23 February 2019

one of our visitors recently suggested the following website

Нэр: spreader bar Огноо: 23 February 2019

always a large fan of linking to bloggers that I enjoy but don

Нэр: profilaktika chesotki Огноо: 23 February 2019

The data mentioned within the post are some of the very best out there

Нэр: شركة نقل عفش الفروانية Огноо: 26 February 2019

one of our guests a short while ago proposed the following website

Нэр: 사다리사이트 Огноо: 27 February 2019

although internet websites we backlink to beneath are considerably not related to ours, we feel they are really worth a go by means of, so have a look

Нэр: 먹튀검증 Огноо: 27 February 2019

below you

Нэр: télécharger epson status monitor Огноо: 28 February 2019

below you

Нэр: realistic vibrator Огноо: 1 March 2019

check below, are some absolutely unrelated web sites to ours, on the other hand, they are most trustworthy sources that we use

Here is a great Blog You may Discover Intriguing that we Encourage You

Нэр: sex toys for beginners adam and eve Огноо: 2 March 2019

usually posts some extremely exciting stuff like this. If you

Нэр: Affiliate Marketing Platform Огноо: 3 March 2019

Here is a great Weblog You may Obtain Intriguing that we Encourage You

Нэр: online virtual service Огноо: 3 March 2019

Here is an excellent Weblog You might Come across Intriguing that we Encourage You

Нэр: best buy israel Огноо: 3 March 2019

usually posts some very exciting stuff like this. If you are new to this site

Нэр: 토토검증 Огноо: 5 March 2019

we like to honor lots of other internet web-sites on the internet, even when they aren

Нэр: 사다리사이트 Огноо: 6 March 2019

Every when inside a although we select blogs that we read. Listed below are the latest web sites that we pick

Нэр: 안전공원 Огноо: 6 March 2019

just beneath, are a lot of completely not connected internet sites to ours, even so, they are surely worth going over

Нэр: Interview Food Chef Огноо: 7 March 2019

Sites of interest we have a link to

Нэр: engineering staffing services orlando Огноо: 9 March 2019

always a massive fan of linking to bloggers that I like but do not get a great deal of link enjoy from

Нэр: free porn Огноо: 9 March 2019

that may be the end of this article. Here you will discover some web pages that we consider you will appreciate, just click the hyperlinks over

Нэр: Scottsdale Nail Огноо: 12 March 2019

check below, are some entirely unrelated internet websites to ours, however, they are most trustworthy sources that we use

Нэр: best male stroker Огноо: 12 March 2019

please pay a visit to the sites we comply with, such as this one particular, as it represents our picks from the web

Нэр: Third Party Manufacturing In Bihar Огноо: 12 March 2019

the time to read or take a look at the content material or internet sites we’ve linked to beneath the

Нэр: Penis pumps Огноо: 13 March 2019

although web-sites we backlink to beneath are considerably not associated to ours, we really feel they are really worth a go through, so have a look

Нэр: Rabbit vibrator review Огноо: 15 March 2019

Sites of interest we’ve a link to

Нэр: G spot vibrator Огноо: 15 March 2019

one of our guests not long ago suggested the following website

Нэр: Google Огноо: 15 March 2019

Below you will find the link to some internet sites that we believe you’ll want to visit.

Нэр: exercise equipment Огноо: 17 March 2019

Here are a few of the web sites we recommend for our visitors

Нэр: adult bondage toys Огноо: 17 March 2019

The information and facts talked about in the report are a number of the top obtainable

Нэр: 사다리사이트 Огноо: 17 March 2019

Every the moment in a though we pick out blogs that we study. Listed beneath are the most recent websites that we opt for

Нэр: Deals on goods Огноо: 18 March 2019

usually posts some extremely fascinating stuff like this. If you are new to this site

Нэр: https://www.reverbnation.com/montu4891 Огноо: 19 March 2019

although web-sites we backlink to below are considerably not associated to ours, we really feel they’re in fact really worth a go as a result of, so possess a look

Нэр: Chicago SEO Огноо: 19 March 2019

The details mentioned within the report are a number of the ideal available

Нэр: best personal massager wand Огноо: 22 March 2019

Wonderful story, reckoned we could combine a few unrelated information, nonetheless really worth taking a search, whoa did one particular master about Mid East has got more problerms also

Нэр: music theory Огноо: 26 March 2019

we prefer to honor many other net internet sites on the internet, even if they aren

Нэр: Porn Огноо: 27 March 2019

one of our guests not long ago advised the following website

Нэр: NFL Jerseys Outlet Огноо: 29 March 2019

ithnpjuht,Definitely believe that which you said. Your favourite justification appeared to be on the net the simplest thing to remember of.
NFL Jerseys Outlet http://www.cheapoutletnfljerseys.us/

Нэр: wearable penis enhancers Огноо: 2 April 2019

below you

Нэр: playing with vibrato Огноо: 2 April 2019

we like to honor several other online web-sites on the net, even though they aren

Нэр: Porn City XXX Огноо: 8 April 2019

that may be the end of this write-up. Here you will uncover some web-sites that we think you will appreciate, just click the hyperlinks over

Нэр: vibrating masturbator Огноо: 8 April 2019

although websites we backlink to beneath are considerably not connected to ours, we really feel they may be truly really worth a go as a result of, so have a look

Нэр: panty vibrator Огноо: 8 April 2019

The information and facts talked about in the article are several of the best accessible

Нэр: free xxx Огноо: 15 April 2019

Here is an excellent Weblog You might Uncover Exciting that we Encourage You

Нэр: rotating tip vibrator Огноо: 18 April 2019

although internet websites we backlink to beneath are considerably not related to ours, we feel they may be actually worth a go as a result of, so possess a look

Нэр: best butt plugs Огноо: 20 April 2019

we prefer to honor lots of other online websites around the net, even though they aren

Нэр: strapless strap on Огноо: 20 April 2019

Every as soon as inside a even though we choose blogs that we read. Listed beneath are the most recent web pages that we opt for

Нэр: 188bet Огноо: 22 April 2019

Here is a great Weblog You may Find Interesting that we Encourage You

Нэр: free download for windows 10 Огноо: 26 April 2019

below you

Нэр: best vibrators for lesbians Огноо: 26 April 2019

check beneath, are some absolutely unrelated web-sites to ours, having said that, they may be most trustworthy sources that we use

Нэр: pc app free download Огноо: 2 May 2019

please stop by the internet sites we comply with, like this one particular, because it represents our picks through the web

Нэр: pc games for laptop pc Огноо: 2 May 2019

usually posts some pretty intriguing stuff like this. If you are new to this site

Нэр: dani videos Огноо: 5 May 2019

Wonderful story, reckoned we could combine a couple of unrelated information, nonetheless truly worth taking a search, whoa did a single find out about Mid East has got a lot more problerms too

Нэр: silicone dong Огноо: 5 May 2019

Wonderful story, reckoned we could combine some unrelated information, nonetheless seriously really worth taking a appear, whoa did a single discover about Mid East has got extra problerms as well

Нэр: rabbit vibrator Огноо: 6 May 2019

although internet websites we backlink to beneath are considerably not related to ours, we feel they may be basically worth a go as a result of, so have a look

Нэр: how to massage his prostate Огноо: 7 May 2019

very few sites that happen to become detailed beneath, from our point of view are undoubtedly properly really worth checking out

Нэр: double penetration dildo Огноо: 8 May 2019

always a massive fan of linking to bloggers that I appreciate but do not get a lot of link really like from

Нэр: stroker Огноо: 8 May 2019

below you will come across the link to some web-sites that we consider you should visit

Нэр: австрийка Огноо: 10 May 2019

one of our visitors lately suggested the following website

Нэр: placebo – meds перевод Огноо: 10 May 2019

we came across a cool web-site which you could possibly enjoy. Take a look for those who want

Нэр: top rated strapons Огноо: 11 May 2019

very handful of sites that transpire to be detailed below, from our point of view are undoubtedly nicely really worth checking out

Нэр: Porn Land Огноо: 14 May 2019

very couple of sites that occur to be in depth beneath, from our point of view are undoubtedly well worth checking out

Нэр: some day loans Огноо: 15 May 2019

Wonderful story, reckoned we could combine a handful of unrelated data, nevertheless definitely really worth taking a look, whoa did one particular discover about Mid East has got a lot more problerms as well

Нэр: scrap cars removal abbotsford Огноо: 17 May 2019

we prefer to honor a lot of other internet web sites around the internet, even if they aren

Нэр: water base lubricants Огноо: 20 May 2019

we like to honor quite a few other net web sites on the internet, even when they aren

Нэр: dilator Огноо: 27 May 2019

one of our visitors not long ago advised the following website

Нэр: butt plugs for gays Огноо: 27 May 2019

The facts mentioned inside the article are several of the most effective readily available

Нэр: Google Огноо: 27 May 2019

Below you

Нэр: free powerdirector templates Огноо: 30 May 2019

just beneath, are various absolutely not connected web sites to ours, having said that, they’re surely worth going over

Нэр: double ended stroker Огноо: 2 June 2019

usually posts some very intriguing stuff like this. If you are new to this site

Нэр: rubbish bin hire Огноо: 4 June 2019

below you

Нэр: Christine Reidhead, Founder and CEO of AfrikRising Огноо: 8 June 2019

Sites of interest we’ve a link to

Нэр: порно видео Огноо: 17 June 2019

Here is a great Weblog You may Discover Exciting that we Encourage You

Нэр: silicone vibrator Огноо: 20 June 2019

we came across a cool web site that you may well enjoy. Take a appear in the event you want

Нэр: венгерско русский словарь Огноо: 20 June 2019

here are some hyperlinks to web sites that we link to due to the fact we assume they may be really worth visiting

Нэр: rape porn Огноо: 24 June 2019

usually posts some pretty intriguing stuff like this. If you

Нэр: hotmail connexion Огноо: 27 June 2019

very couple of web sites that occur to be comprehensive beneath, from our point of view are undoubtedly well really worth checking out

Нэр: adam and eve sex toys Огноо: 4 July 2019

one of our visitors a short while ago suggested the following website

Нэр: home decor garage art Огноо: 6 July 2019

we like to honor numerous other online internet sites around the web, even though they aren

Нэр: داستان سکسی Огноо: 10 July 2019

check beneath, are some totally unrelated websites to ours, even so, they are most trustworthy sources that we use

Нэр: save the ocean bracelet Огноо: 14 July 2019

that will be the finish of this post. Right here you will uncover some internet sites that we assume you

Нэр: gay sex toys Огноо: 14 July 2019

one of our guests lately encouraged the following website

Нэр: his and hers toys Огноо: 14 July 2019

always a big fan of linking to bloggers that I love but really don’t get a whole lot of link love from

Нэр: websites Огноо: 18 July 2019

please take a look at the web-sites we follow, like this 1, as it represents our picks in the web

Нэр: 47xclusive Огноо: 18 July 2019

please stop by the web pages we stick to, like this a single, because it represents our picks through the web

Нэр: ssni 546 Огноо: 20 July 2019

that could be the end of this post. Right here you will discover some web pages that we feel you will enjoy, just click the links over

Нэр: rampant rabbit Огноо: 21 July 2019

Sites of interest we’ve a link to

Нэр: Instagram Likes Огноо: 23 July 2019

the time to study or take a look at the subject material or web-sites we have linked to beneath the

Нэр: sex toys reviewer Огноо: 24 July 2019

Sites of interest we’ve a link to

very handful of sites that occur to become comprehensive beneath, from our point of view are undoubtedly properly really worth checking out

Нэр: top 5 sex toys Огноо: 27 July 2019

here are some hyperlinks to internet sites that we link to for the reason that we think they may be worth visiting

Нэр: virtual bank Account buy Огноо: 28 July 2019

check below, are some absolutely unrelated websites to ours, having said that, they are most trustworthy sources that we use

Нэр: free download for windows xp Огноо: 2 August 2019

although web-sites we backlink to below are considerably not associated to ours, we feel they’re truly really worth a go by way of, so have a look

Нэр: pc games free download for windows Огноо: 3 August 2019

always a significant fan of linking to bloggers that I really like but really don’t get a lot of link love from

Нэр: free download for windows 8 Огноо: 3 August 2019

check beneath, are some completely unrelated internet websites to ours, however, they’re most trustworthy sources that we use

Нэр: free download for windows 8 Огноо: 3 August 2019

although sites we backlink to below are considerably not related to ours, we really feel they’re essentially really worth a go by, so possess a look

Нэр: Boston Car Service Огноо: 4 August 2019

please visit the websites we comply with, which includes this 1, because it represents our picks from the web

Нэр: Eweka Огноо: 4 August 2019

that may be the end of this article. Here you

Нэр: deep throat blow job Огноо: 6 August 2019

Wonderful story, reckoned we could combine several unrelated information, nevertheless really really worth taking a appear, whoa did a single find out about Mid East has got much more problerms as well

Нэр: vibrator for beginner Огноо: 7 August 2019

we like to honor several other world wide web internet sites on the internet, even though they aren

Нэр: kingpen Огноо: 7 August 2019

Sites of interest we have a link to

Нэр: Modafinil Online USA Free Огноо: 10 August 2019

The facts mentioned within the write-up are some of the best obtainable

Нэр: ABP-899 Огноо: 11 August 2019

here are some hyperlinks to web sites that we link to because we consider they’re worth visiting

Нэр: MEYD-533 Огноо: 14 August 2019

Here are a few of the internet sites we advise for our visitors

Нэр: http://thefrenchsupply.com Огноо: 14 August 2019

the time to read or go to the content or web-sites we’ve linked to beneath the

Нэр: gay thong Огноо: 17 August 2019

Here are some of the websites we advocate for our visitors

Нэр: walmartone.com Огноо: 19 August 2019

Wonderful story, reckoned we could combine a few unrelated information, nevertheless definitely worth taking a look, whoa did 1 understand about Mid East has got more problerms at the same time

Нэр: SEO Vancouver Огноо: 20 August 2019

usually posts some really fascinating stuff like this. If you

Нэр: daftar joker123 Огноо: 21 August 2019

one of our visitors just lately encouraged the following website

Нэр: 12 inches dildo Огноо: 21 August 2019

that will be the finish of this article. Here you

Нэр: visit here Огноо: 21 August 2019

Unquestionably believe that which you said. Your favorite reason seemed to be on the net the easiest thing to be aware of. I say to you, I certainly get annoyed while people consider worries that they plainly don’t know about. You managed to hit the nail on the head. Will probably be back to get more. Thanks

Нэр: pc games for windows xp Огноо: 22 August 2019

just beneath, are quite a few entirely not related internet sites to ours, even so, they’re surely really worth going over

Нэр: app download for pc Огноо: 22 August 2019

very few web sites that happen to be detailed beneath, from our point of view are undoubtedly properly really worth checking out

Нэр: sewa led Огноо: 24 August 2019

Here are a number of the websites we recommend for our visitors

Нэр: افلام نيك Огноо: 24 August 2019

just beneath, are various absolutely not related internet sites to ours, however, they may be surely worth going over

Нэр: Ebook Огноо: 26 August 2019

the time to read or check out the content or web pages we have linked to below the

Нэр: wegmans employee Огноо: 27 August 2019

very couple of internet websites that come about to become in depth beneath, from our point of view are undoubtedly very well really worth checking out

Нэр: free download for windows 8 Огноо: 4 September 2019

The information and facts mentioned in the report are several of the most beneficial offered

Нэр: Vape shop Огноо: 5 September 2019

Wonderful story, reckoned we could combine a number of unrelated data, nevertheless really worth taking a search, whoa did a single understand about Mid East has got far more problerms also

Нэр: flexispy extreme Огноо: 6 September 2019

please pay a visit to the internet sites we adhere to, including this a single, as it represents our picks from the web

Нэр: DOCP-174 Огноо: 6 September 2019

just beneath, are various entirely not related internet sites to ours, even so, they’re certainly really worth going over

Нэр: liteblue.usps.gov Огноо: 7 September 2019

we prefer to honor numerous other world-wide-web web sites around the web, even when they aren

Нэр: buy xanax online Огноо: 11 September 2019

here are some links to sites that we link to mainly because we consider they’re really worth visiting

Нэр: pc app for windows 8 Огноо: 12 September 2019

The info talked about in the post are some of the most effective offered

Нэр: anal sex toy Огноо: 15 September 2019

Every the moment inside a although we decide on blogs that we study. Listed below are the newest websites that we pick out

Сэтгэгдэл бичих

АНХААРУУЛГА: Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд FACT.mn хариуцлага хүлээхгүй болно. ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул ТА сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууны хэм хэмжээг хүндэтгэнэ үү. Хэм хэмжээг зөрчсөн сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Сэтгэгдэлтэй холбоотой санал гомдлыг 9318-5050 утсаар хүлээн авна.