А.Манлай: Хууль бус ан жилийн дотор 66 хувиар өссөн

21114

Хууль бусаар ан агнах гэмт хэргийн нөхцөл байдлын талаар ЦЕГ-ын Мөрдөн байцаах албаны Ахлах мөрдөгч, Цагдаагийн ахмад А.Манлайтай ярилцлаа.

-Хууль бусаар ан агнах гэмт хэрэг сүүлийн жилүүдэд өсөж байгаа талаар сонсогдох болсон. Энэ талаар тодруулахгүй юу?

-Манай улсад үйлдэгдэж байгаа нийт гэмт хэргийн 0.7 хувийг хүрээлэн байгаа орчны эсрэг гэмт хэрэг эзэлдэг. Гэмт хэрэг үйлдэгдсэн хувь нь бага юм шиг боловч улс эх орон болоод байгаль орчинд учрах хохирлын хэмжээ маш өндөр байдаг. Сүүлийн гурван жилийн байдлаар ан амьтан хууль бусаар агнах төрлийн гэмт хэрэг тодорхой хэмжээгээр өссөн.

Энэ төрлийн гэмт хэрэг 2017 онд нийт 50 бүртгэгдсэн нь өмнөх онтой харьцуулахад 66 хувиар өссөн дүн гарсан. Тиймээс цагдаагийн байгууллагын зүгээс мэргэжлийн хяналт болон бусад чиглэлийн байгууллагуудтай хамтран гэмт хэргийн гаралтыг бууруулах, урьдчилан сэргийлэх тал дээр хамтран ажиллаж байна.

-Манай иргэдийн хувьд энэ төрлийн гэмт хэрэг, зөрчилд санамсаргүй байдлаар холбогдохоос урьдчилан сэргийлж юуг анхаарах вэ?

-Манай ард иргэдийн дунд аливаа өвчинг эдгээдэг, намдаадаг гэх мухар сүсэг, ам дамжсан цуу ярианаас үүдэн хууль бусаар ан, амьтан агнах гэмт хэрэг зөрчил их үйлдэгдэж байна. Мөн зарим хүмүүс гоёл чимэглэл, чихмэл хийх зорилгоор агнаж байгаа бол зарим нь тэдгээрийн гаралтай яс, бугын эвэр, чих, засаа зэргийг худалдан борлуулах, гадаад руу гаргах, өндөр ашиг олох зорилгоор агнах сэтгэлгээтэй холбоотойгоор хууль бусаар ан агнах гэмт хэргүүд гарч байна.

Тиймээс иргэд маань үндэслэлгүй цуу ярианд итгэж, хууль бусаар ан агнахгүй байх, мөн эрхзүйн мэдлэг боловсролоо дээшлүүлж, зохих зөвшөөрлийн дагуу ан агнаж байх хэрэгтэй байна.

-Ховор ан амьтдыг агнах зөвшөөрлийг хаанаас олгодог, юуг анхаарах вэ?

-Монгол Улсын” Засгийн газрын 2012 “оны долоодугаар тогтоолоор нэн ховор болон ховор амьтны жагсаалтыг гарган баталсан. Монгол орны нэн ховор амьтны жагсаалтад нийт 26 ан амьтад орсон байдаг. Үүнд цөөвөр чоно, гангар хун, цоохор ирвэс, гургуул, мазаалай баавгай, тахь адуу, хавтгай тэмээ, цаа буга, борцгор хотон гэх мэт ан амьтад орсон. Харин Монгол орны ховор амьтдын жагсаалтад нийт 38 төрлийн амьтан орсон бөгөөд аргал хонь, янгир ямаа, хулан адуу, хүрэн баавгай, тул загас, халиун буга, хүрэн баавгай гэх мэт төрлийн амьтан орсон байдаг.

Амьтны тухай хуульд зааснаар гагцхүү агнуурын амьтныг хуульд заасны дагуу агнаж болох бөгөөд үйлдвэрлэлийн, ахуйн, тусгай гэсэн гурван төрлийн зориулалтаар агнаж барина. Иргэн ахуйн зориулалтаар агнуурын амьтан агнах, барихдаа хуульд заасан зохих төлбөр төлж, сум, орон нутгийн Засаг даргаас зөвшөөрлийн бичгийн дагуу агнуурын нэн ховон, ховор амьтнаас бусад амьтныг өөрийн ахуйн зориулалтаар агнаж, барьж болдог.

Түүнчлэн Монгол Улсад түр буюу байнга оршин суугаа гадаадын иргэн Монгол Улсын иргэний адил хэмжээний төлбөр төлж, ахуйн зориулалтаар зөвхөн загас барьж болох хуулийн зохицуулалттай.

-Залуучууд зугаа цэнгэлээ гаргах гэж зөвшөөрөлгүй ан амьтан агнадаг?

-Алжаал тайлах, галт зэвсгийг хэрэглэхдээ ангийн хорхойгоо дарж ан амьтан буудаж , хорхойгоо дардаг залуучууд байдаг. Эсвэл буугаа шалгах гэж гараад зөвшөөрөлгүйгээр тусгай хамгаалалттай газарт ан амьтан буудчихаад ирдэг. Манай иргэдийн хууль.эрх зүйн мэдлэг дутмагаас болоод улсын тусгай хамгаалалттай газар нутаг хаанаас эхлээд хаана дуусаж байгааг мэдэхгүйгээсээ болж тусгай хамгаалалттай газарт нэвтэрч ан амьтан агнах явдал гардаг.

Тусгай хамгаалалттай газарт хууль бусаар агнаж байгаа үйлдэл болгон Эрүүгийн хуульд заасан гэмт хэргийн шинжтэй болж хувирдаг. Зээр, тарвага, зурам гэх мэтийн элбэг тархацтай амьтдыг тусгай хамгаалалттай газарт агнахад хүртэл эрүүгийн хуулиар гэмт хэрэг болдог гэдгийг анзаарахгүй байх үйлдлүүд гардаг.

-Улсын тусгай хамгаалалтай газарт ямар газар нутаг орох вэ?

-“Улсын тусгай хамгаалалттай газар” гэдэг нь манай оронд болон дэлхий дахинд нэн ховордсон ан амьтныг цаашид хадгалан үржүүлэх боломжийг хангах, байгалийн үзэсгэлэнтэй нутгийн унаган төрхийг хамгаалах зорилгоор төрийн эрх барих дээд байгууллагаас хамгаалалт тогтоосон газар нутгийг хэлнэ. Улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хуулинд зааснаар дархан цаазат газар, байгалийн цогцолборт газар, байгалийн нөөц газар, дурсгалт газар гэж дөрөв ангилдаг.

Үүнд:

Дархан цаазат газар - Байгалийн бүс, бүслүүрийн онцлог, хэв шинжийг төлөөлж чадах унаган төрхөө хадгалсан байдал, шинжлэх ухааны онцгой ач холбогдлыг нь байгаль орчны тэнцвэрт байдлыг хангах зорилгоор улсын тусгай хамгаалалтад авсан газар нутгийг,

Байгалийн цогцолборт газар - Байгалийн унаган төрхөө хадгалсан, түүх, соёл, шинжлэх ухааны болон танин мэдэхүй, экологийн хүмүүжилд ач холбогдол бүхий улсын тусгай хамгаалалтад авсан газар нутгийг,

Байгалийн нөөц газар- Байгалийн тодорхой хэв шинж ,аль нэг нөөц, баялгийг хамгаалах, нөхөн сэргээх нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилгоор улсын тусгай хамгаалалтад авсан газар нутгийг,

Дурсгалт газар - Байгалийн өвөрмөц тогтоц, түүх соёлын ул мөрийг уламжлагдан хадгалагдсан байгалийн байдлаар нь өвлөн үлдээх зорилгоор улсын тусгай хамгаалалтад авсан газар нутгийг тус тус хэлнэ.

-Зөвшөөрөлгүй ан хийх асуудалд хэрхэн хяналт тавих вэ?

-Амьтны тухай хуулинд тарвага, зээр, чоно зэргийг агнахад заавал зөвшөөрөл авах ёстой гэж заасан байдаг. Зөвшөөрлийг тухайн орон нутгийн сум, аймгийн засаг даргаас авна. Хэрвээ зөвшөөрөлгүй ан хийж баригдсан тохиолдолд мэргэжлийн хяналтын байгууллага шалгаж зөрчлийн хэрэг үүсгээд хэрэг бүртгэлийн ажиллагаа явуулаад торгох арга хэмжээ авна. Цагдаагийн байгууллага гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиг үүргийн хүрээнд мөрдөн байцаалтын болон гүйцэтгэх ажлын шугамаар давхар хяналтаа тавиад ажилладаг.

-Нэн ховор амьтдыг агнавал ямар хариуцлага хүлээх вэ?

-Ан агнуурын тухай хууль тогтоомж зөрчсөн гэмт хэрэг нь ихэнхдээ нууц далд аргаар үйлдэгддэг. Харин агнахыг хориглосон ховор амьтдыг зохих зөвшөөрөлгүйгээр агнасан, барьсан тохиолдолд ямар нэгэн хохирлын хэмжээ шаардахгүйгээр хариуцлага хүлээлгэхээр эрүүгийн хуульд заагдсан байдаг. Энэ гэмт хэрэг нь Улсын тусгай хамгаалалттай газар нутагт ан амьтан агнасан, барьсан, тэжээж гаршуулсан, тэдгээрийн түүхий эд зүйлийг хадгалсан, худалдсан, худалдан авсан, тээвэрлэсэн байхыг шаарддаг.

Энэ төрлийн гэмт хэрэг зөрчил гаргасан тохиолдолд 5,400 нэгжээс 27 мянган нэгжтэй тэнцэх хэмжээний мөнгөн дүнгээр торгох, 1-5 жил хүртэлх хугацаагаар зорчих эрхийг хязгаарлах болон хорих ял шийтгэнэ гэж заасан байдаг.

Харин нэн ховор амьтныг 10 мянган нэгжээс 40 мянган нэгжтэй тэнцэх хэмжээний мөнгөн дүнгээр торгох эсвэл 2-8 жилийн хугацаагаар хорих ялаар шийтгэж, хариуцлага хүлээлгэнэ.

-“Байгалиа хамгаалъя” нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд ямар ажлууд хийгдэж байна вэ?

-Хүрээлэн байгаа орчны эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор ХЗДХЯ, БОАЖЯ, Монгол улсад Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөл, ЦЕГ-ын Мөрдөн байцаах албаны Хүрээлэн буй орчны гэмт хэрэг мөрдөн шалгах хэлтэс хамтран энэ сарын 15-ны өдрөөс зургаадугаар сарын 5-ны өдөр хүртэлх хугацаанд “ Байгалиа хамгаалъя” аяныг эхлүүлээд явж байна.

Энэ ажлын хүрээнд Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 24 Дүгээр бүлэгт заасан гэмт хэргүүд бүгд хамаардаг. Тухайлбал хууль бус ан агнах, хууль бусаар мод бэлтгэх, байгаль орчныг бохирдуулах, гол, ус мөрөнг бохирдуулах гэмт хэрэг, ашигт малтмал хууль бусаар олборлох, хайх, ашиглах, химийн хорт, аюултай бодисыг хууль бусаар эргэлтэд оруулах зэрэг гэмт хэргүүд орж байна. Тиймээс тус арга хэмжээний хүрээнд интернэт цахим орчинд олны танил хүмүүсийн хэлсэн үг, хуулийн үг хэллэг, дээрх гэмт хэргийг үйлдсэн бол хуулийн ямар хариуцлага хүлээх вэ гэх мэтчилэн иргэдэд ухуулга нөлөөллийн арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулж байна.

Мөн дээрх гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 5-10 минутын богино хэмжээний нэвтрүүлэг бэлтгэн, видео шторкуудыг олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслүүдээр түгээн ажиллаж байна. Иргэддээ ойлгомжтой байх үүднээс төрөл бүрийн контентуудыг хүргэхийг зорьж байна.

С.УУЛ

ЭХ СУРВАЛЖ:


URL:

Нэр: apkcloud Огноо: 7 November 2019

A thoughtful insight and ideas I will use on my blog. You’ve obviously spent some time on this. Congratulations

Нэр: buy pbn backlinks buy google reviews Огноо: 7 November 2019

Sites of interest we have a link to

Нэр: best rabbt vibrator Огноо: 11 November 2019

always a major fan of linking to bloggers that I appreciate but really don’t get quite a bit of link really like from

Нэр: 코인카지노 Огноо: 12 November 2019

usually posts some quite exciting stuff like this. If you

Нэр: 예스카지노 Огноо: 12 November 2019

check beneath, are some entirely unrelated web-sites to ours, nevertheless, they’re most trustworthy sources that we use

Нэр: PORN VIDEO Огноо: 13 November 2019

below you will find the link to some internet sites that we assume it is best to visit

Нэр: Chong Flug Огноо: 13 November 2019
Нэр: web designing Огноо: 14 November 2019

The data mentioned inside the article are a number of the most effective out there

Нэр: adam and eve g spot vibrator Огноо: 18 November 2019

I would really like to appreciate the endeavors you cash in on written this article. I’m going for the similar best product from you finding out in the foreseeable future as well. Actually your creative writing abilities has urged me to begin my very own blog now. Genuinely the blogging is distributing its wings rapidly. Your write down is often a fine illustration showing it.

Нэр: Press release Огноо: 21 November 2019

Here is a superb Blog You may Locate Exciting that we Encourage You

Нэр: realistic vibrator Огноо: 25 November 2019

Every once in a even though we choose blogs that we study. Listed below would be the newest web pages that we opt for

Нэр: VIAGRA Огноо: 27 November 2019

one of our visitors not long ago advised the following website

Every as soon as inside a when we decide on blogs that we read. Listed beneath are the newest web pages that we pick

Нэр: legal Огноо: 28 November 2019

here are some links to web pages that we link to since we feel they may be worth visiting

Нэр: yacht charter italy Огноо: 2 December 2019

Wonderful story, reckoned we could combine a few unrelated data, nevertheless really really worth taking a look, whoa did one study about Mid East has got more problerms as well

Нэр: vibrator challenge Огноо: 2 December 2019

The information mentioned within the article are a number of the top available

Нэр: sex toys Огноо: 3 December 2019

very few internet sites that transpire to be detailed below, from our point of view are undoubtedly well really worth checking out

Нэр: hitachi wand massager Огноо: 8 December 2019

usually posts some extremely interesting stuff like this. If you are new to this site

Нэр: puppy trainer Огноо: 9 December 2019

we came across a cool web page that you simply may take pleasure in. Take a appear for those who want

Нэр: XXX VIDEO Огноо: 10 December 2019

the time to read or pay a visit to the subject material or web pages we’ve linked to beneath the

Нэр: 우리카지노 Огноо: 10 December 2019

that may be the finish of this write-up. Right here you

Нэр: women using dildo Огноо: 13 December 2019

that will be the end of this write-up. Here you

Нэр: couples vibe Огноо: 13 December 2019

Here is a great Weblog You might Locate Intriguing that we Encourage You

Нэр: Google Огноо: 15 December 2019

just beneath, are several completely not associated web sites to ours, nevertheless, they are certainly really worth going over

Нэр: clit vibrator Огноо: 16 December 2019

below you will find the link to some web-sites that we consider you’ll want to visit

Нэр: fleshlight toy Огноо: 16 December 2019

just beneath, are quite a few entirely not related web-sites to ours, nevertheless, they’re certainly really worth going over

Нэр: SEX ONLINE Огноо: 17 December 2019

that would be the end of this report. Here you will locate some internet sites that we believe you

Нэр: LSD DRUGS Огноо: 17 December 2019

one of our visitors not long ago recommended the following website

Нэр: Tantric Satin ties Огноо: 18 December 2019

the time to study or visit the content or web-sites we’ve linked to beneath the

Нэр: lingerie store Огноо: 18 December 2019

Every when in a though we opt for blogs that we read. Listed below would be the most up-to-date internet sites that we pick out

Нэр: brutal sex Огноо: 18 December 2019

very few websites that happen to become comprehensive below, from our point of view are undoubtedly very well really worth checking out

Нэр: vector graphic services Огноо: 19 December 2019

below you will discover the link to some sites that we think it is best to visit

Нэр: Vanguard Newspaper Огноо: 21 December 2019

check below, are some entirely unrelated web sites to ours, however, they may be most trustworthy sources that we use

Нэр: Buy real weed online cheap Огноо: 22 December 2019

that will be the end of this write-up. Right here you

Нэр: best personal massager Огноо: 23 December 2019

check beneath, are some completely unrelated internet sites to ours, on the other hand, they are most trustworthy sources that we use

Нэр: فیلم سوپر ایرانی Огноо: 24 December 2019

Here are several of the internet sites we suggest for our visitors

Нэр: seo companies in thane Огноо: 24 December 2019

below you will locate the link to some internet sites that we feel you need to visit

Нэр: Executive magazine Огноо: 26 January 2020

Tips and tools you offer are so helpful to agencies in our community.

Нэр: how to deep throat Огноо: 1 February 2020

Amazing content on your website.

Нэр: he said Огноо: 9 February 2020

Very nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I’ve really enjoyed browsing your blog posts. In any case I’ll be subscribing to your rss feed and I hope you write again soon!

Нэр: apps download for pc Огноо: 11 February 2020

always a major fan of linking to bloggers that I enjoy but don

Нэр: apk download for pc Огноо: 11 February 2020

Here are several of the internet sites we recommend for our visitors

Нэр: app apk download for windows 7 Огноо: 12 February 2020

Sites of interest we have a link to

Нэр: app download for pc Огноо: 12 February 2020

that could be the finish of this report. Right here you will uncover some web sites that we believe you

Нэр: dildo for beginners Огноо: 14 February 2020

check beneath, are some totally unrelated websites to ours, nonetheless, they may be most trustworthy sources that we use

Нэр: CBD oil side effects Огноо: 14 February 2020

Every when inside a while we select blogs that we study. Listed below would be the most up-to-date web sites that we opt for

Нэр: CBD oil Огноо: 15 February 2020

always a significant fan of linking to bloggers that I adore but do not get quite a bit of link like from

Нэр: haul Огноо: 15 February 2020

Here is a great Weblog You may Come across Exciting that we Encourage You

Нэр: how to make sex toy Огноо: 20 February 2020

although internet websites we backlink to below are considerably not connected to ours, we feel they’re in fact worth a go through, so have a look

Сэтгэгдэл бичих

АНХААРУУЛГА: Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд FACT.mn хариуцлага хүлээхгүй болно. ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул ТА сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууны хэм хэмжээг хүндэтгэнэ үү. Хэм хэмжээг зөрчсөн сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Сэтгэгдэлтэй холбоотой санал гомдлыг 9318-5050 утсаар хүлээн авна.