Зөрчлийн хууль Үндсэн хуулийг зөрчөөгүй

Үндсэн хуулийн цэцийн ду