ДЭЛХИЙН УЛС ОРНУУД ГАДААДЫН ШУУД ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫГ ХЭРХЭН ТАТДАГ ВЭ

31847

Аливаа улсын хөгжилд гадаадын хөрөнгө оруулалт чухал нөлөөтэй. Тийм ч учраас дэлхийн хамгийн том эдийн засгууд хүртэл гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтыг татахын төлөө хууль эрх зүйн орчин, бодлого, зохицуулалтаараа өрсөлддөг. Тэгвэл дэлхийн улс орнууд  гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтыг хэрхэн татдаг вэ.

БНХАУ – Тус улс экспортын 94 хувийг аж үйлдвэрийн, боловсруулсан бүтээгдэхүүн эзэлдэг. 2013 онд БНХАУ-д орж ирсэн гадаадын хөрөнгө оруулалт 124 тэрбум ам.долларт хүрсэн бөгөөд энэ үзүүлэлтээрээ АНУ-ын дараа жагсах болсон юм. БНХАУ  1978 оноос хойш гадаадын хөрөнгө оруулалтыг зохицуулах хууль, дүрмийг баталж эхэлсэн. Тухайлбал, БНХАУ-ын гадаадын бүрэн эзэмшилтэй аж ахуйн нэгжийн тухай хууль, Хятад, гадаадын хамтарсан аж ахуйн нэгжийн тухай хууль, Хятадын гадаадын хамтын үйлдвэрийн тухай хууль, Гадаадын хөрөнгө оруулалтад нээлттэй аж үйлдвэрийн тухай толь зэрэг бичиг баримтууд байдаг аж. Гадаадын хөрөнгө оруулалтаар дамжуулан экспортыг дэмжих, технологийг хөгжүүлэх нь тус улсын хөрөнгө оруулалт татах бодлогын гол зорилтууд болдог байна. Үндэсний аюулгүй байдал, нийтийн сонирхолд хор хөнөөлтэй зарим салбарт гадаадын хөрөнгө оруулалтыг хориглодог. Хятад Улс нь чанартай Гадаад хөрөнгө оруулалтыг дэмждэг ч, үүний зэрэгцээ чухал салбар дахь төрийн эзэмшлийн хувь хэмжээг нэмэгдүүлэх бодлого баримталдаг. Аж үйлдвэрийн машин техник үйлдвэрлэлийг чухалчлах тухай Төрийн зөвлөлийн үзэл баримтлалд  гол чухал тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэгч гадаадын хөрөнгө оруулагчид дийлэнх хувьцаагаа шилжүүлэх гэж буй тохиолдолд Засгийн газраар батлуулах шаардлагатай болдог. Мөн Хятадын тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэгч 16 салбарын дотоодын компаниуд дахь төрийн эзэмшлийн хувийг өргөжүүлэхийг зөвлөсөн байдаг. Төрийн өмчийн бизнесийн бүтцийг өөрчлөх, улсын хөрөнгийн нэгтгэлийг сайжруулах тухай зааварт үндэсний эдийн засагт чухал гэсэн долоон салбарыг жагсаажээ. Энэ нь заавал төрийн хяналтад байх ёстой. Үүнд батлан хамгаалах, эрчим хүчний генератор болон дамжуулалт, газрын тос, петрохимийн үйлдвэр,  холбоо харилцаа, нүүрс, агаарын тээвэр, далайн тээвэр зэрэг салбар багтсан байна.   Монополийн эсрэг хуулийг 2007 оны наймдугаар сард баталж, 2008 оны наймдугаар сард хүчин төгөлдөржүүлжээ. Уг хуулиар дотоодын болон гадаадын хөрөнгө оруулагч тухайн компанийг хэсэгчлэн болон бүхэлд нь худалдаж авах явдлын эсрэг хяналтыг зааж өгсөн байдаг. Засгийн газар мөн үндэсний аюулгүй байдлын үүднээс дотоодын хөрөнгө оруулалтыг ч бас хянаж авч үзэх шаардлагатай гэж хуульд тусгажээ. Хувь эзэмшилд тулгуурласан хамтарсан компанийн тухай хууль, Гадаадын гэрээлэгчтэй хамтарсан компанийн тухай хууль, Гадаадын хөрөнгөд түшиглэсэн бизнесийн тухай хууль зэргийг мөн энд нэрлэж болно. Гэхдээ Хятадын бусад салбарын хууль тогтоомж нь гадаадын хөрөнгө оруулалтыг хянах, хязгаарлах зүйл заалтыг мөн агуулсан байдаг /Холбоо харилцаа болон санхүүгийн үйлчилгээг зохицуулсан хууль/.   Хятад Улсад гадаадын хөрөнгө оруулалтын асуудлыг хамруулсан нийт 200 гаруй хууль, журам байдаг ажээ.

ОХУ – Манай хойд хөршид гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт өндөр босготой. Анх 2008 онд Стратегийн салбарын тухай хуулийг баталсан. Ингэснээр Засгийн газрын салбарууд дахь гадаадын хөрөнгө оруулалтыг хязгаарласан. Мөн Гадаадын хөрөнгө оруулалтын хяналтын Засгийн газрын комисс нь ОХУ-ын Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтыг хамгаалдаг байна. Сүүлийн жилүүдэд тус улс дахь гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт эрс буурах болсон. 2014 оны байдлаар тус улсад орж ирсэн гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт 19 тэрбум ам.долларт хүрч, 70 хувиар буурсан байна. Түүнчлэн 2014 онд ОХУ-аас гарах капиталын урсгал 150 тэрбум ам.долларт хүрчээ. Ер нь тус улс дахь Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын статистик өндөр хэлбэлзэлтэй байдаг аж.

Казахстан – Тус улс 1991 онд тусгаар тогтнолоо зарласнаас хойш зах зээлийн эдийн засгийг бий болгох олон чухал алхмуудыг хийж, гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтыг татах үр дүнтэй алхмуудыг авч хэрэгжүүлсэн байдаг. 2014 оны байдлаар Казахстан дахь гадаадын хөрөнгө оруулалтын хэмжээ 211.5 тэрбум ам.доллар байсан бөгөөд үүнээс 129.3 тэрбум ам.доллар нь гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт байжээ.  Тус улсад орж ирдэг гадаадын хөрөнгө оруулалтын дийлэнх нь газрын тос, байгалийн хийн салбарт хийгдсэн байна. Гэхдээ 2003 онд батлагдсан Хөрөнгө оруулалтын тухай хууль, Иргэний хууль, Албан татварын тухай хууль, Гаалийн тухай болон Валютын хяналтын тухай хуулиуд гадаадын хөрөнгө оруулалтад тодорхой хэмжээнд саад тотгор болдог байна. Тус улсын Засгийн газар уул уурхай, төмөр зам, цахилгаан тоног төхөөрөмж, химийн бүтээгдэхүүн, барилга, төмөрлөгийн үйлдвэрлэл, эрчим хүч, нар салхины эрчим хүчний салбарт хөрөнгө оруулалтыг дэмждэг. Ингэхдээ хөрөнгө оруулалтын хэмжээ 20 сая ам.доллараас дээш байвал орлогын албан татварыг 30 хувиас 20 хувь, нэмүү өртгийн албан татварыг 16 хувиас 12 хувь болгож бууруулдаг байна. Банк, даатгалын салбарт гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгжүүд Казахстанд ажиллахыг хуулиар хязгаарладаг.

Чили – Тус улс 1974 онд Гадаадын хөрөнгө оруулалтын хуулиа баталсан. Уг хуулийн дагуу хөрөнгө оруулагчидтай Хоёр талд хөрөнгө оруулалт болон Чөлөөт худалдаа, хөрөнгө оруулалтын гэрээ байгуулж эхэлсэн. Улмаар 1990 он гэхэд Чили чөлөөт худалдаа болон хөрөнгө оруулалтаараа олон улсын тавцанд тэргүүлэх хандлагатай болсон байна. 1991 онд Вашингтоны конвенцид нэгдсэн бөгөөд энэхүү конвенцоос хөрөнгө оруулалтын маргааныг шийдвэрлэх олон улсын төвийг байгуулжээ. Энэ үеэс Чили улстай Хоёр талт хөрөнгө оруулалтын гэрээ байгуулахаар 51 улстай хэлэлцээрийн ширээний ард сууж, 49 улстай гэрээ байгуулсан байна. 2010 оны байдлаар 36 оронтой байгуулсан гэрээ нь хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа аж.

Канад – Тус улсын хувьд аль хэдийнэ Дэлхийн худалдааны байгууллага болон Хойд Америкийн чөлөөт худалдааны гэрээнд гарын үсэг зурсан учир гадаадын хөрөнгө оруулалт  болон гадаад худалдааны асуудалд саад, хаалт хийнэ гэхээсээ илүүтэй нээлттэй тааламжтай ханддаг. Тодруулбал уг хоёр гэрээнд гарын үсэг зурснаар тус улс нь компани байгуулах, компани худалдан авах, компанийн менежментийг шилжүүлэх зэрэгт дотоодын хөрөнгө оруулагч, гадаадын хөрөнгө оруулагчдыг зааглахгүй гэсэн үүрэг хүлээжээ. Канадын эдийн засаг тодорхой хэмжээнд гадаадын хөрөнгө оруулалтаас хамаардаг. Санхүүгийн салбарыг тооцолгүйгээр тус улсын нийт эдийн засгийн 25 хувийг гадаадын аж ахуйн нэгжүүд удирддаг  байна. Тиймдээ ч Канад нь гадаадын хөрөнгө оруулагчдад таатай орнуудын тоонд багтдаг.  Тус улсын хувьд гол хөрөнгө оруулагч нь АНУ, Франц, Их Британи, Голланд юм. Тэр дундаа АНУ гол байрыг эзэлдэг. 2006 оны байдлаар АНУ-ын Канадад оруулсан хөрөнгө оруулалтын хэмжээ 241 тэрбум ам.доллар байсан нь тус улсад хийсэн нийт хөрөнгө оруулалтын 61 хувьтай тэнцэж байв. Харин 2011 оны байдлаар Канад дахь гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын хэмжээ 607.5 тэрбум ам.доллар байсан бөгөөд энэ дунд АНУ-ын хөрөнгө оруулалт 326 тэрбум ам.долларыг эзэлжээ. Канадын газрын тос, байгалийн хий, бөөний худалдаа, тээвэр, агуулах болон зоорь, санхүү болон даатгал зэрэг салбарт нь гадаадын хөрөнгө оруулалт төвлөрдөг. Саяхнаас тус улсын гадаадын хөрөнгө оруулалтад дотоодын компанийг хэсэгчилсэн болон бүхэлд нь худалдаж авах худалдаа /Мergers & Acquisitions/ гол байр эзлэх болжээ. Тус улсын Засгийн газрын мэдээлж буйгаар, 2006, 2007 онд энэ төрлийн худалдаа нь гадаадын хөрөнгө оруулалтын 71 хувийг эзэлж байв.

Ц.Мягмарсамбуу

ЭХ СУРВАЛЖ: 24tsag.mn

http://www.24tsag.mn/a/162897


URL:

Нэр: Derick Giarrusso gay cam Огноо: 5 September 2018

Good point! Interesting tips over here. It is pretty worth enough for me. In my opinion, if all webmasters and bloggers made good content as you did, the internet will be a lot more useful than ever before. I couldn’t refrain from commenting. I’ve spent some time trying to find such article. I’ll also share it with some friends interested in it. I’ve just bookmarked this website. Right now with the task done, I will visit some model gay cams. Thanks!! Greetings from Miami!

virtual-cams.webnode.cat

Нэр: Stephan Flyzik gay cam Огноо: 7 September 2018

Cool info! Interesting informations over this site. It’s pretty worth enough for me. Personally, if all site owners and bloggers made good content as you did, the internet will be much more useful than ever before. I couldn’t refrain from commenting. I have spent some hours trying to find such tips. I’ll also share it with a couple of friends interested in it. I have just bookmarked this website. Now with the task done, I will watch some online sexy cams. Thanks!! Greetings from Florida!

virtual-cams.webnode.cat

Нэр: Florentino Burgbacher gay cam Огноо: 9 September 2018

Cool! Interesting information over here. It is pretty worth enough for me. Personally, if all webmasters and bloggers made good content as you did, the web will be a lot more useful than ever before.| I could not refrain from commenting. I have spent some hours searching for such informations. I’ll also share it with some friends interested in it. I have just bookmarked this website. Right now with the task done, I will visit some model gay webcams. Thanks!!Greetings from Miami!

virtual-cams.webnode.cat

Нэр: Kim Oftedahl gay cam Огноо: 13 September 2018

Good! Interesting article over here. It is pretty worth enough for me. In my opinion, if all webmasters and bloggers made good content as you did, the web will be a lot more useful than ever before.| I could not resist commenting. I ‘ve spent some time searching for such tips. I will also share it with a couple of friends interested in it. I’ve just bookmarked this web. Right now with the work done, I going to find some online gay cams. Thank you very much!!Greetings from Orlando!

virtual-cams.webnode.cat

Нэр: Alimentacion Cetogenica Огноо: 8 December 2018

There is apparently a bunch to realize about this. I believe you made various good points in features also.

Нэр: Dieta Cetogenica Livro Огноо: 11 December 2018

Thanks for a marvelous posting! I seriously enjoyed reading it, you are a great author.I will make sure to bookmark your blog and may come back at some point. I want to encourage yourself to continue your great posts, have a nice afternoon!

Нэр: Microblading reviews Огноо: 26 January 2019

just beneath, are various entirely not associated web pages to ours, however, they may be certainly really worth going over

Нэр: Hot chat Огноо: 26 January 2019

check beneath, are some totally unrelated sites to ours, on the other hand, they may be most trustworthy sources that we use

Нэр: Free chaturbate Огноо: 26 January 2019

here are some hyperlinks to web pages that we link to due to the fact we believe they are really worth visiting

Нэр: desi girl Огноо: 27 January 2019

Here are some of the web pages we advise for our visitors

Нэр: pornub Огноо: 27 January 2019

I appreciate you sharing this blog article. Much obliged.

http://izmirbfit.com/

Нэр: prostate massage Огноо: 28 January 2019

although internet sites we backlink to beneath are considerably not connected to ours, we feel they may be actually worth a go via, so have a look

Нэр: curved vibrator Огноо: 28 January 2019

Every once in a whilst we choose blogs that we read. Listed below are the most up-to-date internet sites that we opt for

Нэр: 네임드사다리 Огноо: 29 January 2019

Title

[...]here are some hyperlinks to internet sites that we link to because we believe they’re really worth visiting[...]

Нэр: 안전놀이터 Огноо: 29 January 2019

we came across a cool web page that you simply could possibly take pleasure in. Take a appear for those who want

Нэр: Make $423 A Day with this Product Огноо: 30 January 2019

Just check this …

Just take a second to visit the web pages we’ve linked to …

Нэр: 캐쉬백 Огноо: 30 January 2019

Here is an excellent Blog You might Uncover Fascinating that we Encourage You

Нэр: porno istanbul Огноо: 30 January 2019

I cannot thank you enough for the blog post.Really looking forward to read more. Awesome.

http://lalik.net/

Нэр: 토토사이트 Огноо: 31 January 2019

The info talked about within the post are a number of the most effective readily available

Нэр: Taxi s-Hertogenbosch Огноо: 31 January 2019

Title

[...]Here is a good Weblog You may Uncover Interesting that we Encourage You[...]

Нэр: administratiekantoor breda Огноо: 31 January 2019

Enjoyed the post.

Нэр: 토토사이트 Огноо: 31 January 2019

we came across a cool web site that you simply may well delight in. Take a appear if you want

Нэр: coding Огноо: 31 January 2019

Title

[...]below you will obtain the link to some web pages that we believe you need to visit[...]

Нэр: child porno child porno child porno child porno child porno Огноо: 1 February 2019

Im going to discover less regarding because it all can last for weeks.

https://www.dizipartner.com

Нэр: 먹튀검증 Огноо: 1 February 2019

Every once inside a even though we select blogs that we study. Listed below are the most up-to-date sites that we pick

Нэр: 안전공원 Огноо: 1 February 2019

Sites of interest we’ve a link to

Нэр: #Section808 Огноо: 2 February 2019

please pay a visit to the sites we comply with, such as this one, as it represents our picks through the web

Нэр: Kıbrıs'ta İlan Огноо: 2 February 2019

the time to study or check out the content material or web sites we have linked to beneath the

Нэр: child porn Огноо: 2 February 2019
Нэр: Schüco Огноо: 2 February 2019

Sites of interest we have a link to

Нэр: 7 Day Super Slim Огноо: 2 February 2019

Wonderful story …

Here are a few unrelated data, nevertheless definitely worth taking a your time to visit this website

Нэр: Temario guardia civil Огноо: 3 February 2019

that is the finish of this post. Right here you

Нэр: самец домашней свиньи Огноо: 3 February 2019

Every the moment inside a whilst we select blogs that we study. Listed below would be the newest web-sites that we decide on

Нэр: простительно Огноо: 4 February 2019

one of our visitors not too long ago suggested the following website

Нэр: 사다리사이트 Огноо: 4 February 2019

we came across a cool internet site that you simply could possibly enjoy. Take a appear in the event you want

Нэр: nidhi company registration fees Огноо: 4 February 2019

Title

[...]Here are a few of the web-sites we advocate for our visitors[...]

Нэр: alemin orospu cocugu keltos Огноо: 5 February 2019
Нэр: mompreneur philippines Огноо: 5 February 2019

Title

[...]Here are a few of the internet sites we advocate for our visitors[...]

Нэр: 메이저공원 Огноо: 6 February 2019

although sites we backlink to below are considerably not connected to ours, we feel they may be really really worth a go by means of, so have a look

Нэр: 네임드사다리 Огноо: 7 February 2019

that is the end of this article. Right here you

Нэр: 안전공원 Огноо: 7 February 2019

check beneath, are some entirely unrelated internet sites to ours, on the other hand, they’re most trustworthy sources that we use

Нэр: 먹튀검증 Огноо: 7 February 2019

check beneath, are some completely unrelated web-sites to ours, however, they’re most trustworthy sources that we use

Нэр: karini sikim Огноо: 7 February 2019

Hey we was just viewing your post on my Samsung Phone and I was wondering how well it will work on the new ipad coming out . Fleeting thought. Anyway thanks!

Нэр: toys for him Огноо: 7 February 2019

here are some hyperlinks to internet sites that we link to mainly because we feel they are worth visiting

Нэр: child porn viagra Огноо: 7 February 2019

please, re-upload this ??? thanks !! xoxo

Нэр: fuck google Огноо: 8 February 2019

I cannot thank you enough for the blog post.Really looking forward to read more. Awesome.

http://www.odge.net/

Нэр: viagra Огноо: 8 February 2019

Say, you got a nice blog post.Thanks Again.

http://ankaraisiksu.com/

Нэр: 토토사이트 Огноо: 9 February 2019

Sites of interest we have a link to

Нэр: independent living Огноо: 9 February 2019

Wonderful story, reckoned we could combine several unrelated data, nonetheless really really worth taking a search, whoa did one find out about Mid East has got additional problerms at the same time

Нэр: 네임드사다리 Огноо: 9 February 2019

Sites of interest we have a link to

here are some hyperlinks to web sites that we link to simply because we believe they are really worth visiting

Нэр: словарь фамилий онлайн Огноо: 9 February 2019

we came across a cool site which you might delight in. Take a appear in case you want

Нэр: Kristopher Viesca Огноо: 10 February 2019
Нэр: buy nipple clamps Огноо: 10 February 2019

below you

Нэр: vibrating butt beads Огноо: 10 February 2019

the time to study or pay a visit to the subject material or internet sites we’ve linked to below the

Нэр: anal porno Огноо: 11 February 2019

Im going to discover less regarding because it all can last for weeks.

http://www.izmirdeescortbayan.net

Нэр: top Огноо: 11 February 2019

it is very good share,thanks,and i like this blog

Нэр: dolandirici pic Огноо: 13 February 2019

I cannot thank you enough for the blog post.Really looking forward to read more. Awesome.

http://www.byseo.net

Нэр: anal play Огноо: 13 February 2019

Wonderful story, reckoned we could combine a handful of unrelated information, nonetheless genuinely worth taking a look, whoa did 1 master about Mid East has got much more problerms at the same time

Нэр: big dildo Огноо: 13 February 2019

always a big fan of linking to bloggers that I love but don

Нэр: prostate sex toys for men Огноо: 13 February 2019

Here are a number of the internet sites we advise for our visitors

Нэр: icicles glass toys Огноо: 13 February 2019

we prefer to honor lots of other web websites around the web, even if they aren

Нэр: anal toys Огноо: 13 February 2019

we came across a cool website that you just may well appreciate. Take a search if you want

Нэр: büsum strand Огноо: 14 February 2019

very few websites that take place to be detailed below, from our point of view are undoubtedly very well really worth checking out

Нэр: 안전공원 추천 Огноо: 15 February 2019

Every as soon as inside a though we decide on blogs that we read. Listed below would be the most current internet sites that we decide on

Нэр: zenci porno Огноо: 15 February 2019

I cannot thank you enough for the blog post.Really looking forward to read more. Awesome.

https://www.izmirescort-ilan.com/amp

Нэр: سكس سحاق جماعي Огноо: 16 February 2019

The information mentioned in the write-up are some of the best available

Сэтгэгдэл бичих

АНХААРУУЛГА: Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд FACT.mn хариуцлага хүлээхгүй болно. ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул ТА сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууны хэм хэмжээг хүндэтгэнэ үү. Хэм хэмжээг зөрчсөн сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Сэтгэгдэлтэй холбоотой санал гомдлыг 9318-5050 утсаар хүлээн авна.