Азийн сайд нарын бага хуралд Монгол Улсын Ерөнхий сайд оролцож үг хэллээ

Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах Азийн сайд нарын бага хуралд Монгол Улсын Ерөнхий сайд У.Хүрэлсүх оролцож үг хэллээ. Түүний хэлсэн үгийг товчлон хүргэж байна.

Тэрээр хэлсэн үгэндээ, Миний бие Гамшгийн аюулыг бууруулах дэлхийн хоёр удаагийн хуралд өөрийн биеэр оролцож санал бодлоо илэрхийлэн хамтын шийдвэр гаргалцсан, Монгол Улсын Засгийн газарт гурван удаа Онцгой байдлын асуудлыг хариуцан ажиллаж байсан сайдын хувьд улс орны тогтвортой хөгжлийг хангах нэг гол нөхцөл нь гамшгаас хамгаалах, гамшгийн эрсдэлийг бууруулах явдал гэдгийг маш сайн ойлгож мэдэрсэн. Гамшгийн голомт дээр ажиллан гамшигт өртсөн хүмүүсийн зовлонг хамт хуваалцаж, тэдний гамшгийг даван туулах асар их эр зориг, хүсэл тэмүүлэл, мэргэн ухаан, эр зоригоос эрч хүч авч, тэдэнд дэмжлэг үзүүлэн ажиллаж туршлага хуримтлуулсан юм.

Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын манлайлагч Төрийн түшээ болон Монгол Улсын Засгийн газрын тэргүүний хувьд бүс нутаг, дэлхий дахинд гамшгийн эрсдэлийг бууруулах үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх чиглэлээр дараах саналыг дэвшүүлж байна.

Нэгдүгээрт. Улс орон, холбогдох бүх талуудад хүртээмжтэй Гамшгийн эрсдэлийн мэдээлэл, мэдлэгийн нэгдсэн сүлжээ бий болгох.

Бид мэдээллийн төвлөрсөн сан бүхий нэгдсэн сүлжээг аль болох богино хугацаанд бүрдүүлж чадвал зайнаас тандан судлал болон мэдээллийн технологийн хөгжил нь бидэнд гамшгийн эрсдэлийг таамаглах, загварчлах өргөн боломжийг олгох болно. Өнөө үед хамгийн үнэ цэнэтэй зүйл бол өгөгдөл, мэдээлэл болоод байна. Үнэн бодитой мэдээлэл дээр зөв боловсруулалт хийгээд оновчтой шийдвэр гаргах нь гамшгийн эрсдэлийг бууруулах хамгийн оновчтой арга хэлбэрийн нэг мөн. Ийм мэдээллийн санд тулгуурлан  шинжлэх ухааны орчин үеийн арга хэрэгслийг ашиглан гамшгийн эрсдэлийн талаарх мэдээллийг шийдвэр гаргагчид, олон нийт, иргэдэд ойлгомжтой байдлаар хүргэх, мэдлэгийг хуваалцах сүлжээг бий болгох хэрэгтэй байна.

Мөн мэдээллийн нэгдсэн сүлжээний зэрэгцээ улс орон, холбогдох бүх талууд мэдлэг, туршлагаа харилцан солилцох, Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах Азийн сайд нарын хурлуудаас баталсан тунхаглал, бүсийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хянах, тогтмол үнэлэх, олон нийтэд тайлагнах механизмыг бий болгох хэрэгтэй байна. Энэхүү механизм нь бүс нутгийн хэмжээнд хамтын хариуцлагыг нэмэгдүүлэх, харилцан мэдээлэл солилцох өргөн боломж олгоно.

Ингэж чадвал бид бүх нийтээрээ гамшгийн эрсдэлийн талаар ойлголтын зөрүүгүй үнэн бодитой мэдээлэл авах, түүндээ тулгуурлан оновчтой шийдвэр гаргах, хэрэгжилтийг хянах боломжтой болох юм.

Хоёрдугаарт. Гамшгийн эрсдэлийн боловсролыг бүх нийтэд олгох, гамшгийн эрсдэлийг бууруулах үйл ажиллагаанд хүүхэд, залуучуудын оролцоог нэмэгдүүлэх.  

Гамшгаас хамгаалах, гамшгийн эрсдэлийг бууруулах тухай ойлголт, мэдлэгийг албан ба албан бус боловсрол, бүх түвшний иргэний боловсрол, мэргэжлийн боловсрол, сургалтаар  дамжуулан олгох нь хүн амын амьдралын хэвшил, зан үйлийг өөрчлөхөд дэмжлэг болж, эрсдэлийг бууруулах соёл, уламжлалыг бий болгоход онцгой үүрэг гүйцэтгэнэ.

Улс орнууд гамшгийн эрсдэлийн боловсролыг олон нийтийн өвөрмөц хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн, нэн ялангуяа хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, цагаач болон уугуул иргэд, хүүхэд, ахмад настан зэрэг онцлог бүлгүүдийг хамруулсан, жендерийн мэдрэмжтэй арга, хэлбэрээр олгох нь илүү үр өгөөжтэй юм.

Нэн ялангуяа хүүхэд, залуучууд бол өөрчлөлт, хөгжлийн эзэд, улс орны ирээдүй, хойч үе учир гамшгийн эрсдэлийг бууруулах үйлсэд тэдний оролцоо, хувь нэмэр онцгой чухал. Хүүхдэд заасан, сургасан, дадал болгосон бүхэн насан туршийнх байдаг тул тэдэнд гамшгийн эрсдэлийг бууруулах боловсрол олгох, гамшгаас урьдчилан сэргийлэх соёлыг бий болгох нь ирээдүйдээ оруулж буй хамгийн зөв хөрөнгө оруулалт мөн. Ингэхдээ гамшгийн эрсдэлийг бууруулах мэдлэгийг сургуулийн өмнөх нас, бага сургуулиас эхлээд их сургууль хүртэлх боловсролын бүх тогтолцоонд оруулж системтэй мэдлэг олгох, өсвөр үе, хүүхэд залуучуудыг эцэг, эх, олон нийтэд нөлөөлөх явдлыг дэмжих хэрэгтэй байна.

Бидний ирээдүй хүүхэд, залуучуудаар дамжуулан гамшгийн эрсдэлийг бууруулах болон уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох талаарх мэдлэг, чадварыг эцэг, эх, олон нийтэд түгээн дэлгэрүүлэх нь гамшгийн эмзэг байдлыг бууруулах, гамшгийг тэсвэрлэх чадварыг бэхжүүлэх үр дүнтэй арга байх болно.

Гуравдугаарт. Хөдөө аж ахуйн салбарын уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох, гамшгийн эрсдэлийг бууруулах бодлогыг дэмжих.

Ази, Номхон далайн бүсэд 2 тэрбум гаруй хүний амьдрал ахуй зөвхөн хөдөө аж ахуйн салбараас хамааралтай байна. Уур амьсгалын өөрчлөлт нь  хөдөө аж ахуйд учрах гамшгийн эрсдэлийг бий болгож буй нэг хүчин зүйл гэж үзэж тухайн бүс нутгийн хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарт учрах эрсдэлийн үндсэн шинж чанарт гарч буй өөрчлөлтийг бүрэн дүүрэн танин мэдэж, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг оновчтой авч чадахгүй байгаатай холбоотойгоор энэ салбарт гамшгийн эрсдэлээс хүлээх хохирол улам бүр нэмэгдэж байна.

Өнөөдөр дэлхий дахинд тохиолдож буй байгалийн дөрвөн гамшгийн гурав нь уур амьсгалын өөрчлөлтөөс үүдэлтэй бөгөөд хөгжлийн түвшнээс үл хамааран бүх улс орнуудад нэгэн адил нөлөөлж байна.[5] Монгол орны хувьд уур амьсгалын өөрчлөлт нь аль эрт бодит аюул болж ган, зуд, цөлжилт болон ой, хээрийн түймэр гэсэн удаан үргэлжилсэн гамшгууд урьд урьдаас илүү олон тохиолдож, хүн амын тэр дундаа хөдөө аж ахуйд ажиллагсдын эмзэг байдлыг улам бүр нэмэгдүүлэх боллоо.

Иймд улс орнууд хөдөө аж ахуйн салбарын уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох, тэсвэрлэх чадварыг нэмэгдүүлж, арга технологио шинэчлэх шаардлага зүй ёсоор урган гарч байна. Мөн улс орон  бүр өөрсдийн газар нутагтаа олон зууныг дамжин амьдарч, аж төрөхдөө аливаа гамшгийн эрсдэлийг бууруулах арга ухаан, мэдлэг туршлага хуримтлуулж ирсэн байдаг. Иймд гамшгийн эрсдэлийг бууруулахад чиглэсэн улс үндэсний уламжлалт арга ухаан, үндэсний чадварыг орчин үеийн чиг хандлагаар баяжуулж үр өгөөжийг нь дээшлүүлж байх  хэрэгтэй байна.

Энэ нь бүс нутгийн болон улс орнуудын хэмжээнд уур амьсгалын өөрчлөлтийн таагүй нөлөөллийг бууруулах замаар урт удаан хугацаанд тогтвортой хөгжих гол үндэс болох юм.

Дөрөвдүгээрт. Гамшигт тэсвэртэй дэд бүтэц болон хот төлөвлөлтийг хөгжүүлэх.

Ази тив нь эрчимтэй хотжиж,  томоохон дэд бүтцийн бүтээн байгуулалт олноор явагдаж буй бүс нутаг юм. Иймд гамшгийн эрсдэлийг бууруулах, шинэ эрсдэл үүсэхээс сэргийлэх үүднээс орон нутгийн хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтөд эрсдэлийн мэдээллийг ашиглахын зэрэгцээ хүн ам суурьшихад аюулгүй, экосистемийн үйл ажиллагааг хэвийн хадгалах боломжтой, гамшгийн эрсдэлийг тооцсон хот төлөвлөлтийг хөгжүүлэх шаардлагатай байна.

Гамшгийг тэсвэрлэх чадвартай дэд бүтцийг барих ялангуяа сургууль, эмнэлэг зэрэг нэн чухал барилга, байгууламжийг барилгын материалын стандарт, дэлхий нийтээр мөрддөг зарчмуудын дагуу зөв загвар хийцээр эхнээс нь аюулд тэсвэртэй барих, хүчитгэл хийх, ашиглалтын засвар үйлчилгээний соёлыг хөгжүүлэх нь зүйтэй. Одоогоор тус бүс нутгийн дийлэнх улс орон өөрсдийн хот төлөвлөлт, дэд бүтцийн хөгжлийн бодлого, стратеги, хөтөлбөр, төлөвлөгөөтэй байгаа хэдий ч эдгээрт эрсдэлийг тооцсон эсэхийг дахин нэг нягтлах шаардлагатай байна.

Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтөд гамшгийн эрсдэлийг тооцох нь тогтвортой хөгжлийг хангах үндсэн асуудал гэдгийг онцгой анхаарах хэрэгтэй.

Тавдугаарт. Бизнесийн байгууллагуудын гамшгийг тэсвэрлэх чадварыг бэхжүүлэх, төр, хувийн хэвшлийн түншлэл, хөрөнгө оруулалтыг дэмжих.

Ази, Номхон далайн бүсэд дэлхийн хүн амын 60 гаруй хувь оршин сууж, дэлхийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүний тэн хагасыг үйлдвэрлэж байна. Энэ утгаараа тус бүс нутгийн бүтээгдэхүүн ханган нийлүүлэлтийн сүлжээ өөр хоорондоо маш нягт уялдаатай тул ганц удаагийн гамшиг бүс нутгийн эдийн засгийн үйл ажиллагаанд бүхэлд нь сөргөөр нөлөөлж болохуйц нөхцөл үүсээд байна. Иймээс ханган нийлүүлэлтийн сүлжээний бүх шатанд бизнесийн тасралтгүй ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулах, гамшгийн эрсдэлийн удирдлагын бизнесийн загварыг өөрийн онцлогийг харгалзан үйл ажиллагаандаа тусгаж байгууллагын гамшгийг тэсвэрлэх чадварыг бэхжүүлэх шаардлага тулгарч байна. 2011 онд болсон Зүүн Японы газар хөдлөлт болон Тайландад болсон үер зэрэг томоохон гамшгаас авсан нэг том сургамж бол хувийн хэвшил маш сайн бэлтгэлтэй байх нь үндэсний болон бүс нутгийн эдийн засгийн хохирлыг бууруулахад чухал үүрэг гүйцэтгэж буй явдал юм.

Гамшиг нь төрийн ба хувийн салбарыг ялгалгүй нэрвэнэ. Ийм учраас гамшгийн эрсдэлийг бууруулах нийтлэг зорилтоо хамтын хүчин чармайлтаар шийдвэрлэхэд төр, хувийн хэвшлийн түншлэл нь онцгой чухал хэрэгсэл байх болно. Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн хүрээнд гамшгийн эрсдэлийг бууруулах талаар хамтран ажиллаж, нөөц, мэдлэг туршлагаа нэгтгэж, үр дүнтэй хөрөнгө оруулалт хийх нь юу юунаас чухал гэж үзэж байна. Гамшгийн эрсдэлийг бууруулахад зарцуулсан зардал, гамшгийн дараах аврах, хор уршгийг арилгах, сэргээн босгох үйл ажиллагааны зардлаас ямагт үр ашигтай байсаар ирснийг та бид мэднэ. Иймд гамшгийн эрсдэлийг бууруулахад чиглэсэн хөрөнгө оруулалтыг дэмжих нь тогтвортой хөгжлийг хамгаалах гол хэрэгсэл байх болно.

 Зургаадугаарт. Тогтвортой хөгжил, гамшгийн эрсдэлийг бууруулахтай холбоотой хамтын ажиллагааны санхүүгийн механизмыг бүрдүүлэх

Дэлхийн болон бүсийн санхүүгийн байгууллагуудын үйл ажиллагаа, улс орнуудын хандив, татвар зэрэгт түшиглэн тогтвортой хөгжил, гамшгийн эрсдэлийг бууруулахтай холбоотой хамтын ажиллагааны санхүүгийн механизмыг бүрдүүлэх нь зүйтэй гэж үзэж байна. Ийм механизм нь бүс нутгийн гамшигт өртөмтгий хөгжиж буй орнууд, ялангуяа буурай хөгжилтэй, далайд гарцгүй болон арлын жижиг орнуудын гамшгийн эрсдэлийг бууруулахад тулгарч буй бэрхшээлийг шийдвэрлэхэд туслах, шинжлэх ухаан, судалгааны байгууллага, хувийн хэвшил бусад холбогдох талуудын гамшгийн эрсдэлийг бууруулахад дэмжлэг үзүүлэх, шинэ бүтээгдэхүүн үйлчилгээг бий болгох, хөгжүүлэхийг дэмжих хамтын хүчин чармайлт, хөрөнгийг үр өгөөжтэй зарцуулах боломж бүрдүүлэхэд чухал ач холбогдолтой гэж үзэж байна. Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах замаар байгаль орчинд ээлтэй, хүн бүрт тэгш хүртээмжтэй тогтвортой хөгжилд хүрэхийн төлөө хамтдаа зүтгэцгээе” гэлээ гэж Онцгой байдлын ерөнхий газраас мэдээллээ.


URL:

Нэр: Brunette chat Огноо: 26 January 2019

very handful of web-sites that transpire to become detailed below, from our point of view are undoubtedly effectively worth checking out

Нэр: افلام جنس عربي Огноо: 27 January 2019

although websites we backlink to beneath are considerably not associated to ours, we really feel they may be really worth a go by, so possess a look

Title

[...]Here is a good Blog You may Find Interesting that we Encourage You[...]

Нэр: prostate massage Огноо: 28 January 2019

usually posts some quite interesting stuff like this. If you

Нэр: 안전놀이터 Огноо: 29 January 2019

Wonderful story, reckoned we could combine a number of unrelated information, nevertheless actually really worth taking a search, whoa did one master about Mid East has got far more problerms at the same time

Нэр: 토토사이트 Огноо: 29 January 2019

Here are some of the internet sites we suggest for our visitors

Нэр: Best ways to exchange currency Огноо: 30 January 2019

Title

[...]the time to read or pay a visit to the content material or web pages we have linked to beneath the[...]

Нэр: 토토사이트 Огноо: 31 January 2019

Title

[...]Wonderful story, reckoned we could combine a handful of unrelated data, nonetheless seriously worth taking a appear, whoa did one particular find out about Mid East has got additional problerms at the same time [...]

Нэр: Canadian fake transcript Огноо: 31 January 2019

Title

[...]Here is a superb Blog You may Uncover Fascinating that we Encourage You[...]

Нэр: photoshop Огноо: 31 January 2019

Title

[...]that could be the finish of this write-up. Here you’ll come across some internet sites that we feel you’ll enjoy, just click the hyperlinks over[...]

Нэр: Earn $2000+ Monthly Autopilot Systems Огноо: 1 February 2019

Just check this …

Just take a second to visit the websites we have linked to …

Нэр: 토토사이트 Огноо: 1 February 2019

the time to study or take a look at the material or web pages we have linked to below the

Нэр: 토토사이트 Огноо: 1 February 2019

below you will discover the link to some internet sites that we think it is best to visit

Нэр: 안전공원 Огноо: 1 February 2019

Here is a great Blog You might Locate Exciting that we Encourage You

Нэр: #Section808 Огноо: 2 February 2019

just beneath, are numerous completely not connected internet sites to ours, however, they are certainly really worth going over

Нэр: Kıbrıs'ta Kariyer Огноо: 2 February 2019

although internet websites we backlink to below are considerably not related to ours, we really feel they are basically really worth a go by means of, so possess a look

Нэр: Kunststofffenster Огноо: 2 February 2019

Here is a good Weblog You may Locate Intriguing that we Encourage You

Нэр: New Autopilot Money Machine 2019 Огноо: 3 February 2019

Websites we think you should visit…

Sites of interest we have a link to…

Нэр: песня маленькая страна текст Огноо: 3 February 2019

just beneath, are numerous totally not associated web pages to ours, nevertheless, they’re certainly really worth going over

Нэр: asus p8b75 m drivers Огноо: 4 February 2019

Sites of interest we have a link to

Нэр: 사다리사이트 Огноо: 4 February 2019

The data talked about within the article are some of the most effective obtainable

Нэр: budgeting philippines Огноо: 4 February 2019

Title

[...]Sites of interest we have a link to[...]

Нэр: ios pubg mobile hack Огноо: 5 February 2019

the time to read or go to the material or sites we’ve linked to below the

Нэр: https://trendstwitter.com/united-kingdom Огноо: 5 February 2019

the time to study or check out the content or web-sites we’ve linked to beneath the

Нэр: nidhi company registration fees Огноо: 5 February 2019

the time to read or visit the content material or web pages we’ve linked to beneath the

Нэр: 스포츠토토 Огноо: 6 February 2019

usually posts some very exciting stuff like this. If you are new to this site

Нэр: 먹튀검증 Огноо: 6 February 2019

check below, are some totally unrelated web-sites to ours, on the other hand, they may be most trustworthy sources that we use

Нэр: 토토사이트 Огноо: 6 February 2019

Wonderful story, reckoned we could combine several unrelated data, nonetheless definitely really worth taking a appear, whoa did one particular discover about Mid East has got much more problerms at the same time

Нэр: 안전공원 Огноо: 7 February 2019

very couple of web sites that transpire to become in depth beneath, from our point of view are undoubtedly very well worth checking out

Нэр: male masturbators Огноо: 7 February 2019

below you will uncover the link to some web sites that we believe you’ll want to visit

Нэр: 토토사이트 Огноо: 8 February 2019

that is the finish of this article. Here you will find some internet sites that we consider you will value, just click the hyperlinks over

Нэр: carehome Огноо: 9 February 2019

Sites of interest we have a link to

Нэр: intel db75en manual Огноо: 9 February 2019

just beneath, are quite a few entirely not connected websites to ours, nevertheless, they are surely worth going over

Нэр: натурализм в искусстве Огноо: 9 February 2019

Sites of interest we’ve a link to

Нэр: adjustable nipple clamps Огноо: 10 February 2019

please stop by the web-sites we comply with, like this a single, because it represents our picks in the web

Нэр: vps server Огноо: 12 February 2019

we came across a cool web-site that you just may appreciate. Take a look when you want

Нэр: best suction cup dildo Огноо: 13 February 2019

we came across a cool web-site that you simply may well appreciate. Take a appear if you want

Нэр: prostate vibrators Огноо: 13 February 2019

Here are some of the websites we advocate for our visitors

Нэр: anal plug set Огноо: 13 February 2019

below you

Нэр: best anal dildo Огноо: 13 February 2019

we came across a cool web site that you simply could appreciate. Take a appear if you want

Нэр: deichlounge Огноо: 14 February 2019

that may be the finish of this write-up. Right here you will obtain some sites that we feel you will appreciate, just click the links over

Нэр: هدیه ولنتاین Огноо: 14 February 2019

I’m not sure why but this site is loading very slow for me. Is anyone else having this problem or is it a problem on my end? I’ll check back later and see if the problem still exists.
هدیه ولنتاین https://www.instagram.com/p/BslQndunBIY/

Нэр: 사설토토 Огноо: 15 February 2019

The facts mentioned within the post are several of the best offered

Нэр: 메이저공원 Огноо: 15 February 2019

the time to study or stop by the content material or web pages we have linked to below the

Нэр: 네임드사다리 Огноо: 15 February 2019

very couple of websites that come about to become in depth beneath, from our point of view are undoubtedly very well worth checking out

Нэр: 토토사이트 Огноо: 16 February 2019

very couple of internet sites that come about to become comprehensive below, from our point of view are undoubtedly properly worth checking out

Сэтгэгдэл бичих

АНХААРУУЛГА: Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд FACT.mn хариуцлага хүлээхгүй болно. ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул ТА сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууны хэм хэмжээг хүндэтгэнэ үү. Хэм хэмжээг зөрчсөн сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Сэтгэгдэлтэй холбоотой санал гомдлыг 9318-5050 утсаар хүлээн авна.