Сар бүрийн 9-нийг “Иргэдийн амьдрах орчны аюулгүй байдлын өдөр” болголоо