Тавантолгойн төмөр замын 49 хувийг “Шинхуа”-д эзэмшүүлэх үү