СЭРЭМЖЛҮҮЛЭГ: ЦАХИМ СҮЛЖЭЭ АШИГЛАН МӨНГӨ ЗАЛИЛАХ ХЭРЭГ ГАРСААР БАЙНА