Нью Йорк хотын метро “Цүнхний” нохойноос бусад нохойг метрогоор зорчихыг хоригложээ /Фото/

Нью Йорк хотын метро цүнхэнд багтдаг “Цүнхний” нохойноос бусад нохойнуудыг метрогоор зорчихыг хоригложээ.