Хамгаалах малгай өмсөж замын хөдөлгөөнд оролцохыг уриалж байна