ТЕНДЕРГҮЙ 97 ТЭРБУМЫН ТАЛААР ХОТЫН ДАРГАД АСУУЛГА ТАВИХААР БОЛЖЭЭ