Энхтайвны гүүрэн дээр 3 машин мөргөлдсөн ноцтой осол гарлаа