Онлайнаар виз мэдүүлэхийг дэмжихгүй нь хэний эрх ашгийн төлөө вэ?