ХОМ-ийн хугацаа өнөөдөр дуусна

6f2d5dc0e704ec2c5095b276dc1152aae0ac5962

Авлигын эсрэг хуулийн дагуу жил бүрийн хоёрдугаар сарын 15-ны дотор хуулийн үйлчлэлд хамрагдах албан тушаалтнууд хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогоо мэдүүлэх үүрэгтэй байдаг. Тэгвэл ХОМ-ээ мэдүүлэх хуулийн хугацаа өнөөдөр дуусна.

Өнөөдрийн байдлаар цахим системд 36,400 хүн хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ баталгаажуулсан байна. Улсын хэмжээнд 87.5 хувьтайгаар явагдаж байгаа аж.

Хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг meduuleg.iaac.mn системээр нэвтрэн бүргүүлнэ. Бүртгэл мэдээллийг хоёрдугаар сарын 15-ны өдрийн 24.00 цаг хүртэл хүлээн авна. Үүний дараа тухайн байгууллагууд гуравдугаар сарын 1-ний өдрийн дотор тайлан мэдээ ирүүлэх ёстой билээ.


URL:

Tags:

Сэтгэгдэл бичих