Нийслэлийн 10 цэгт агаар цэвэр гэж гарчээ

6527

Улаанбаатар хотын хэмжээнд агаарын чанарыг хянах 15 харуул ажиллаж байгаа бөгөөд 15 минут тутамд 3-6 үзүүлэлтийг хэмжиж, Agaar.mn цахим хуудсаар тасралтгүй мэдээлж байгаа.
Тэгвэл Agaar.mn цахим хуудсанд мэдээлснээр өнөөдөр 08:00 цагийн байдлаар нийслэлийн 10 цэгт агаар цэвэр гэж гарчээ. Харин Нисэх, 1 дүгээр хорооллын цэгүүдийн мэдээлэл гарсангүй.


URL:

Сэтгэгдэл бичих