Орлогоо нотолж чадаагүй яамны дарга, шүүгчдийг шалгаж байна

olloo_mn_1558667471_atgС.САРУУЛ

АТГ албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, мэдээллийн мөрөөр шалгалт хийж байна. Он гарсаар 305 албан тушаалтны мэдүүлгийг нарийвчлан шалгаж шийдвэрлэсэн байна.

Үүнээс 20 гаруй хувийг нь иргэдээс ирүүлсэн гомдол, мэдээллийн мөрөөр, үлдсэн хувийг нь төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын хүрээнд хийжээ. Шалгалтаар зөрчил гаргасан, орлого хөрөнгөө худал мэдүүлсэн 37 албан тушаалтанд сануулах, цалин бууруулах, нийтийн албанаас халах хүртэлх сахилгын арга хэмжээ тооцуулахаар эрх бүхий байгууллагад хүргүүлснээс найман албан тушаалтныг чөлөөлүүлсэн байна.

Хяналт шалгалтаар өөрийн болон гэр бүлийн гишүүдийн орлого, хөрөнгийг хууль ёсны дагуу бий болгосныг үндэслэлтэй тайлбарлаж нотолж чадаагүй нэр бүхий 21 албан тушаалтныг үндэслэлгүйгээр хөрөнгөжсөн гэх үндэслэлээр тус газрын холбогдох хэлтэст шалгуулахаар шилжүүлснээс ТӨХК-ийн удирдах албан тушаалтан хоёр, яамны газар хэлтсийн дарга хоёр болон анхан болон давж заалдах шатны шүүхийн шүүгч нар байгаа юм.

Эх сурвалж: www.polit.mn


URL:

Нэр: Shirleen Shockey Огноо: 21 December 2019

Сэтгэгдэл бичих