Монгол улсыг аялахад “дунд” зэргийн аюултай гэж дүгнэлээ

Featured-V3-Mongolia-ItineraryАялагчдын аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг International SOS компаниас жил болгон эрхлэн гаргадаг Аялахад хамгийн эрсдэлтэй улс орнуудын жагсаалт гарчээ.
Жагсаалтыг халдварт өвчин, улс төрийн жагсаал, эсэргүүцэл зэрэг эрсдэлт хүчин зүйлсийг үндэслэн гаргадаг. CLICK TO TWEET

Монгол улсын хувьд ОХУ, Казакстан, Зимбабве, Болив улсуудын хамт дунд зэргийн аюултайд тооцогдсон байна. CLICK TO TWEET

2020 онд аялахад хамгийн аюулгүй улсаар Дани, Финланд, Норвеги, Словени, Люксембург болон Швейцарь улсууд тодорчээ. Харин зорчиход хамгийн аюултай улсаар Афганистан,Сомал болон Сири улсууд оржээ.
Эх сурвалж: cnn

URL:

Сэтгэгдэл бичих