УИХ-ын 35 гишүүн 100 сая төгрөгөөс дээш мөнгөн дүнтэй хадгаламжтай байна

65

УИХ-ын гишүүдийн 2017, 2018 оны хадгаламж, бэлэн мөнгө, хувийн харилцах болон төлбөрийн данс, картны үлдэлдэлд иргэн Д.Совд судалгаа хийсэн байна. Тэрбээр УИХ-н 76 гишүүн, төрийн байгууллагуудын дарга нарын банкин дахь мөнгө нийлээд 200-д тэрбум төгрөг байгааг илтгэлдээ дурьджээ.

Жишээ:

  • 100 сая төгрөгөөс дээш хадгаламжтай 35 УИХ-н гишүүний 73,4 тэрбум төгрөг, төрийн байгууллагын 125 дарга нарын 53,7 тэрбум төгрөг НИЙТ 127,1 ТЭРБУМ ТӨГРӨГ,
  • 500 сая төгрөгөөс дээш хадгаламжтай 16 УИХ-н гишүүний 69,2 тэрбум төгрөг, төрийн байгууллагын 20 дарга нарын 30,0 тэрбум төгрөг НИЙТ 99,2 ТЭРБУМ ТӨГРӨГ,
  • 1 тэрбум төгрөгөөс дээш хадгаламжтай 9 УИХ-н гишүүний 65,3 тэрбум ТӨГРӨГ
  • 5 тэрбум төгрөгөөс дээш хадгаламжтай 5 УИХ-н гишүүний 57,5 тэрбум ТӨГРӨГ,


Olloo.mn

URL: