Сонгуулийг хойшлуулж болохгүй!!!

10388

Яагаад гэж үү ???

1. Монгол улсын ҮХ-ийн 25 дугаар зүйлийн 25.2-т ОНЦ байдал зарлах тухай зохицуулалтыг тусгасан.

2. Сонгуулийн тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.4 дахь заалтад заасан ОНЦГОЙ байдал бий болсон тохиолдолд сонгуулийг хойшлуулах эсэхийг УИХ шийднэ.

3. Ерөнхийлөгчийн ОНЦ байдал зарлах саналыг зөвхөн УИХ хэлэлцэж шийдвэрлэх үндсэн хуулийн зохицуулалттай.

4. Ард түмэн ҮХ-иар олгосон эрхээ эдэлж сонгуулиа өгөх ёстой.Хэний ч халдашгүй эрхц

5. УИХ-ы халдашгүй бүрэн эрх нь УИХ-даа үлдэг дээ. МУ парламентийн засаглалтай.

6. УИХ-ын сонгуулийг хойшлуулах ОНЦ байдлын хэмжээний эрсдлээ ҮХ-д нийцүүлж НОТЛОХ

7. Өрсөлдөгчөө дарах, эрх мэдлийг ҮХ-ийн бус аргаар төвлөрүүлэх гээгүй байгаа

8. Хилийн хорионы хяналтаа сулруулахгүйгээр санал авах өдрөө уртасгаад сонгуулиа хийе.

9. Ерөнхийлөгч бүх ард түмний эв нэгдлийг илэрхийлэгч, хараат бус гишүүн

10. Коронавирусын эсрэг арга хэмжээг эрх бүхий байгууллагууд ЗГ, УОК нь цаг алдалгүй авч хэрэгжүүлж байгааг та ч харж байна би ч бас

11. Цар тахлаас хэн ч ашиг хонжоо хайж болохгүй тэр тусмаа улс төрийн зорилгоор бүр ч хориотой НҮГЭЛ.

Д.Хатанбаатар

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3413297858687324&set=a.624549800895491&type=3&theater


URL: