УБЦТС ТӨХК-аас хэрэглэгчдэд аюулгүй байдлаа хангахыг зөвлөж байна

Цаг агаар дулаарч, хаврын хуурайшилтыг улирал эхэлж байгаатай холбогдуулан иргэдийн санамсар болгоомжгүй байдлаас үүдэн гарсан ой хээрийн  болон ахуйн гал түймэр сүүлийн өдрүүдэд Нийслэл хотод өсөх хандлагатай байна.

Иргэн таны ажиллаж, амьдарч буй орчинд цахилгааны болон галын аюул үүсэх нөхцөл байдлыг хянан шалгаж, гарч болох эрсдэлээс урьдчилан сэргийлээрэй. Мөн түүнчлэн иргэд та бүхэн газар шорооны ажил эхлүүлэх гэж байгаа бол юун түрүүнд мэргэжлийн байгууллагатай холбогдон газар доор кабель шугам бий эсэхийг харгалзан үзэж, шугамын ойролцоо ямар нэгэн ажил гүйцэтгэж болох үгүйг тодруулан лавлаарай.

Иймд иргэд та бүхнийг мэргэжлийн байгууллагаас өгч буй дараах зөвлөгөө, зөвлөмжүүдийг хэрэгжүүлэн, галын болон цахилгааны аюулгүй байдлаа хангахыг зөвлөж байна.

 

671

 

 


URL: