Хувийн хэвшилд ажиллаж буй БҮХ ДААТГУУЛАГЧ НДШ-ээс чөлөөлөгдөнө

10

Засгийн газрын тогтоолоор хувийн хэвшлийн ААН, байгууллага, тэдгээрт ажиллаж байгаа даатгуулагч, Монгол улсын иргэн 2020 оны 4-9 дүгээр сарын нийгмийн даатгалын шимтгэлээс чөлөөлөгдөхөөр болсон хэмээн  Нийгмийн даатгалын ерөнхий газраас мэдээллээ.


URL: