“Royal Castle” хотхоны хашаа нурж, долоон машин дарагдсан ноцтой осол гарлаа

5(6)

Баянзүрх дүүргийн 1 хороонд байрлах “Royal Castle” хотхоны гадна талын хашаа өчигдөр шөнө нурж, долоон машин дарагдаж, иргэд эд хөрөнгөөрөө хохирсон хэрэг гарсан байна.

2020 оны 1 дүгээр улирлын байдлаар аж ахуйн нэгж байгууллага болон иргэний явуулж буй үйлдвэрлэл үйлчилгээ нь хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн стандартын шаардлага хангаагүйн улмаас долоон үйлдвэрлэлийн осол гарч 17 хүн өртсөн байна. Үүнээс,

  • барилгын салбарт 4 осол гарч 10 хүн өртсөнөөс 1 хүн нас барсан, 9 хүн гэмтсэн, хөнгөн,
  • хүнсний салбарт 1 хурц хордлого гарч 5 хүн өртсөн,
  • бусад салбарт 2 осол гарч 2 хүн өртсөнөөс 1 хүн нас барсан, 1 хүн гэмтжээ.

Үүний 85.7 хувь нь хөдөлмөрийн аюулгүй байдалтай холбоотой, 1 буюу 14.3 хувь нь хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн асуудалтай холбоотой байна.

Үйлдвэрлэлийн осол гаргасан 5 аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэнд холбогдох хэрэг харьяалагдах дүүргийн Цагдаагийн байгууллагуудад эрүүгийн хэрэг үүсгэгдэн шалгагдаж байна.

6(5) 7(6)


URL: