Жагсаалын үзлэг зохион байгууллаа

Улаанбаатар цагдаагийн хүрээний даргын “Өвлийн улирлын дүрэмт хувцсанд шилжүүлэх тухай” 2020 оны 10 дугаар сарын 05-ны өдрийн 02 тоот тушаалыг хэрэгжүүлэх зорилгоор төв байрны алба хаагчдын дунд жагсаалын үзлэгийг зохион байгууллаа.
Жагсаалын үзлэгээр алба хаагчдын албаны болон хувийн бэлэн байдлыг шалгасан.
121073352_1482783198581757_4661706623545313406_o 121096774_1482783411915069_8026597235633614519_o 121127197_1482783241915086_5549254231740177414_o 121150079_1482783078581769_735221068633053530_o 121153096_1482783325248411_2029886508556408021_o 121194403_1482783365248407_5070324924976092443_o 121194407_1482783275248416_1732362151515036087_o 121238040_1482783118581765_5627370184485831193_o 121240000_1482782995248444_6235076941295994236_o 121254712_1482783258581751_8822974194261445936_o 121256703_1482783308581746_2791855750744765272_o 121258364_1482783165248427_4330274942236821085_o 121260770_1482783345248409_671554457191691013_o 121373936_1482783218581755_5185204907028086521_o 121477700_1482782151915195_4757772427730829726_o 121512068_1482783135248430_2430022156945052858_o 121579992_1482783061915104_4875890375413373456_o

URL: