Мессежээр залилан хийдэг бүлэглэлийн хэрэгтнүүдийн цагдан хорих хугацааг сунгажээ

a0bb12140daf1dbee4bda0296c558795Путражаяа хот. Малайзын авлигатай тэмцэх хорооноос шалгаж байгаа гар утасны мессеж ашиглан залилан хийдэг бүлэглэлийн хэрэг дээр баривчлагдсан 6 хүний цагдан хорих хугацааг шүүхээс сунгажээ.

Цагдан хоригдож байгаа хүмүүсийн дунд харилцаа холбооны компанийн захирал, ажилтнууд байгаа бөгөөд тэд гэмт бүлэглэлээс хахууль авч үйлчлүүлэгчдийн хувийн мэдээллийг өгч байжээ.

Эх сурвалж: nst.com.my


URL: