Хятад улсын “КОВИД-19”-ийн вакцины үйлдвэрлэлийн тасагт

47b2l60v2s63s0dq2hfd6supqo_b

Одоогийн байдлаар Хятад улсын бүх бүс нутагт “КОВИД-19”-ийн вакциныг вакцинжуулах ажлыг эмх цэгцтэй  хийж байна.  Бээжингийн Kexing Zhongwei Biotechnology Co., Ltd (Kxing Zhongwei) зэрэг дотоодын вакцин үйлдвэрлэх компани нь “КОВИД-19”-ийн вакцины үйлдвэрлэл нь вакцины хангалтыг сайн хийхийн тулд шаргуу ажиллаж, вакцин хадгалах, аюулгүй байдлыг хангаж, вакцинжуулалтын ажлыг саадгүй явуулж байна.


URL: