Өнөөдрөөс жолооч нар дугаарын хязгаарлалтаар замын хөдөлгөөнд оролцоно

16103023755ffb43a7dab11

Өнөөдрөөс эхлэн Улаанбаатар хот өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжиж байна. Тодруулбал, коронавирусийн халдвар улмаас бэлэн байдлын зэрэгт шилжээд байсан зэрэг буурч, ийнхүү өндөржүүлсэн бэлэн байдалд шилжиж байгаа юм. Үүнтэй холбогдуулан автомашины хөдөлгөөн ч хэвийн горимдоо шилжиж байна. Автомашинууд замын хөдөлгөөнд оролцохдоо QR кодоор биш хуучин дугаарын хязгаарлалтаар хөдөлгөөнд оролцох юм.

Дараах дугаараар төгссөн автомашинууд харгалзах гаригт хөдөлгөөнд оролцохгүй


URL: