Улсын хэмжээнд 20 сая төл бойжиж байна

C8vJFbzU0AE1MYk

Өнөөдрийн байдлаар улсын хэмжээнд 20 сая төл бойжиж, бойжилт 99.1 хувьтай байна. Түүнчлэн төллөвөл зохих 27.9 сая эх малын 20.2 сая буюу 72.4 хувь нь төллөлөө. Мал төллөлт

  • Баруун бүсэд 80.9 хувь
  • Хангайн бүсэд 76.1 хувь
  • Төвийн бүсэд 67.0 хувьтай үргэлжилж байна. Түүнчлэн зүүн бүсэд 69.5 хувьтай байгаа талаар Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамнаас мэдээллээ.

URL: