Төмөр замын аюултай бүсийн тухай ойлголт

282475357_739785264136458_8272638800866586667_n
Аюултай бүсэд дараах зүйлсийг хориглоно. Төмөр замын гарамгүй хэсгийн аюултай бүс рүү тээврийн хэрэгсэл, тусгай механизм, унадаг дугуйтай ойртох
Зорчигчийн галт тэрэгнээс бусад төмөр замын хөдлөх бүрэлдэхүүн рүү ойртох, нууцаар нэвтрэх

 

https://www.facebook.com/TavantolgoiTumurZamLLC/posts/739798787468439


URL: