ГОЛОМТ БАНК: Тендерийн нээлттэй сонгон шалгаруулалтад урьж байна

871a531c3d6d879430ce98336f944f68Эрх бүхий компаниудыг Голомт банкны нийт салбар, төвийн нэгжүүдэд “ДОТОР БОЛОН ГАДНА ХАЯГ, ХАЯГЖИЛТ, РЕКЛАМ ЧИМЭГЛЭЛ”-ийг хийж, гүйцэтгэх тендерийн нээлттэй сонгон шалгаруулалтад урьж байна.

URL: