“Зудын яаралтай хариу арга хэмжээ” төсөл хэрэгжүүлнэ

АНУ-ын Олон Улсын Хөгжлийн Агентлагийн санхүүжилтээр Дэлхийн Зөн Монгол Олон Улсын Байгууллагаас Баян-Өлгий, Увс, Ховд, Говь-Алтай, Завхан, Хөвсгөл, Хэнтий зэрэг 7 аймгийн зудад нэрвэгдсэн 38 суманд “Зудын яаралтай хариу арга хэмжээ” төсөл хэрэгжүүлэхээр нээлтээ хийлээ. Тус төсөл нийт 6 сарын хугацаанд зорилтот аймаг, орон нутагт үргэлжилнэ.


URL: