Фото сурвалжлага: Амьдарч байгаа орчноо сайжруулахад иргэн таны оролцооч гэсэн чухал

 


URL: