“Шил” ажиллагааны хүрээнд ЦХХХ-ны сайд Н.Учрал 6 тусгай сангийн талаар мэдээлэл хийж байна

168532838764741203d6976“Шил” ажиллагааны хүрээнд 4 тусгай сангийн тухай болон дүүргүүдийн газар олголтын мэдээллийг ил тод болгож байна.

  1. Бүх нийтийн үйлчилгээний үүргийн сан
  2. Мэргэжлийн боловсрол, сургалтыг дэмжих сан
  3. Төсвийн тогтворжуулалтын сан
  4. Эрүүл мэндийг дэмжих сан
  5. Эрүүл мэндийн даатгалын сан
  6. Ирээдүйн өв сангууд багтаж байна

 


URL: