”Дижитал ферм” тариаланчдын орлогыг нэмэгдүүлдэг

Сүүлийн жилүүдэд Гүйжөү муж том дата хөгжлийн давуу тал дээр тулгуурлан хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн үр ашгийг дээшлүүлэхийн тулд бүтээгдэхүүний ул мөр, ухаалаг усалгаа, ухаалаг хүлэмж, нарийн бордоо зэрэг ухаалаг хөдөө аж ахуйн шинэ загварт дижиталчлалыг түгээн дэлгэрүүлж, нэвтрүүлж байна. Дижитал технологи, хөдөө аж ахуйг нэгтгэснээр уламжлалт үйлдвэрүүдэд эрч хүч авчирч, хөдөө аж ахуйн шинэчлэл нь хөдөө орон нутгийн сэргэн мандалтыг нэмэгдүүлэх, хөдөө аж ахуйн үр ашиг, тариачдын орлогыг нэмэгдүүлэхэд чухал үүрэг гүйцэтгэх болжээ.

Найруулагч: ЧҮНЬ ЯНЬ
Эх сурвалж: http://pic.people.com.cn/


URL: