Хамтрагч байгууллагууд

Вифероны лааны талаар

2018 оны 11 сарын 19

Хоёр далай хоорондоо хэзээ ч уусдаггүй гэдэг нь худал

2018 оны 11 сарын 19
Номхон болон Атлантын далай уулздаг хэсэгт иймэрхүү дүр зураг ажиглагдана. Тухайн дүрслэлийг харсан хүмүүс янз янзаар л тайлбарладаг. Зарим нь хоёр далай хэзээ ч бие биедээ уусахгүйгээр ялгарч харагддаг хэмээн

Хоёр далай хоорондоо хэзээ ч уусдаггүй гэдэг нь худал

2018 оны 11 сарын 19
Номхон болон Атлантын далай уулздаг хэсэгт иймэрхүү дүр зураг ажиглагдана. Тухайн дүрслэлийг харсан хүмүүс янз янзаар л тайлбарладаг. Зарим нь хоёр далай хэзээ ч бие биедээ уусахгүйгээр ялгарч харагддаг хэмээн