Сүүлийн жилүүдэд гарч ирсэн даатгалын шинэ тогтолцооны нэг нь Жолоочийн хариуцлагын албан даатгал билээ. Энэ даатгал нь үр дүнгүй даатгалын компаниудыг санхүүжүүлсэн ажил гэж үзэх хүн олсон болсон. Тэгвэл энэхүү албан даатгалд хамрагдаагүй жолоочийг шууд даатгагч компанид хуваарилан даатгуулахаар болсон тухай мэдээлэл гарчээ. Санхүүгийн зохицуулах хороо энэ оны 271 дүгээр тогтоолоор “Жолоочийн хариуцлагын