ОХУ-ын Эрхүү мужийн Нижнеудинскийн цэргийн хэлтсийн гурван ажилтан амьд сэрүүн байгаа ахмад дайчдыг “оршуулсныхаа” төлөө арав хүртэл жилийн ял авахад хүрээд байна. Тэд өнөөдөр нутагтаа амьдарч байгаа 360 орчим ахмад дайчныг нас барсан тухай баримтуудыг фото шопын тусламжтайгаар бүрдүүлж төсвөөс нас барсны тэтгэмж, оршуулгын зардал гээд нийтдээ 5,3 сая рубль