Цагдаагийн байгууллагын алба хаагч, бидний журмын нөхөр эргүүлийн цагдаа-жолооч, цагдаагийн ахлах ахлагч Д.Батсайхан нь 2018 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдөр албан үүргээ гүйцэтгэж яваад гэмт халдлагад өргтөж 10 дугаар сарын 16-ны өдөр алтан амиа алдан бидэнд нөхөж баршгүй гарз учирсан билээ. Дансрангийн хүү Батсайхан нь 1977 онд Улаанбаатар хотод төрж