Дэлхийн улс орнуудын төрийн болон хувийн хэвшлийн өрийн хэмжээ 188 их наяд ам.доллар буюу ДНБ-ий 230 хувьтай тэнцэж, хамгийн дээд үзүүлэлтэд хүрсэн тухай Олон улсын валютын сангийн /ОУВС/ тэргүүн Кристалина Георгиева Вашингтон хотод жил бүр болдог Жак Полакийн нэрэмжит XX бага хурлыг нээхдээ мэдэгджээ. Нийт өрийн гуравны хоёр орчим хувийг эзэлж