Харвардын эрдэм шинжилгээ судалгааны нэгж статустай “Монголын эрүүл мэндийн үүсгэл” байгууллагаас 2015-2019 онд хэрэгжүүлсэн “Сургуулийн насны хүүхдүүдийг сүрьеэгийн халдвараас урьдчилан сэргийлэхэд Д аминдэмийн нөлөө” судалгааны хаалтын ажиллагааг зохион байгууллаа. Энэ үеэр судалгаанд оролцсон хүүхдүүд, эцэг эхчүүдээс гадна хамтран ажилласан сүрьеэгийн эмч, эмнэлгийн ажилтнууд, сургуулийн захирал, багш, эмч, нийгмийн ажилтан, төр,