Зам тээврийн хөгжлийн яам их мөнгө эргэлддэг газар. Ялангуяа автозамын бүтээн байгуулалтад улс сүүлийн жилүүдэд ихээхэн хөрөнгө санхүү хаяж, аймаг нийслэлүүдийг холбосон засмал замын сүлжээ байгуулахад анхаарч байгаа. Дэд бүтцийн энэ томоохон бүтээн байгуулалтад тус яамны Автозамын бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар чухал үүрэг оролцоо, эрх мэдэлтэй оролцдог. Тус газрын даргаар Д.Доржханд