Tag : коммунизм

Бидний үеийн коммунизм…

712-15729985903
Бидний үеийн коммунизм нь биднийг өвчин эмгэг хир буртагнаас үнэгүй ангижруулж үнэгүй бичиг үсэгт сургаж байр сууцтай болгож өдий зэрэгт хүргэсэн болохоор миний хувьд л лав коммунизмыг хэзээ ч муу хэлэхгүй. Жараад онд төрсөн бидний үеийн коммунизм нь одоогоос зуу гаран жилийн өмнөх энэхүү өдрүүдэд  Орос оронд мандсан  Октябрын аугаа их

ОРОС АХЫН МААНЬ ЗАН ХУВИРСАН НЬ

СССР
Дэлхийн бөмбөрцгийг 16 улсынхаа далбаагаар хүрээлэн ороосон маягтай сүлд батлаж "Зөвлөлт социалист бүгд найрамдах холбоот улс" СССР гэж дэлхийд нэрээ зарласан манай хөрш хойд талд маань мандаж бүх дэлхийг хувьсгалжуулж хойноосоо дагуулан социализм коммунизмд оруулахыг 20-р зууны 17 оноос эхлэн голдуу улс төрийн арга хэрэглэн олон үндэстнийхээ хүч чармайлтын төвлөрүүлж